offerförfrågan
skicka dit cv
skicka dit cv

Välkommen till valueOne!

Vi är specialister på supply chain management och har tre verksamhetsområden. Vi tillhandahåller inköp- och logistikkonsulter som snabbt kan träda in i linjebefattning på Ert företag. Rekrytering av inköpare och logistiker på specialist- och chefsnivå. Utveckling av våra kunders supply chain vad avser strategi, modell, metod, process, organisation och kompetens.

Vi vill vara enkla att arbeta med och kännetecknas av att vi har kontroll på vad vi gör och det vi levererar till våra kunder. Ambitionen är att uppfattas som kompetenta på marknaden. Målet är att skapa en verksamhet att vara stolt över där all den kunskap och all den erfarenhet vi har byggt upp finns samlad i ett respekterat, framtidsinriktat företag.

Nyheter
Rekrytering
Våra rekryteringskonsulter

Våra seniora rekryteringskonsulter har erfarenhet av rekrytering i kombination med linje- och/eller chefserfarenhet inom området supply chain. Beteendeanalyserna genomförs av utbildade, behöriga


Läs mer

Konsulter
Vi hyr ut proffs inom Supply Chain Management när du behöver det
Vi tillhandahåller konsultresurser inom vårt specialområde, Supply Chain Management, inköp och logistik på operativ, taktisk, strategisk och chefsnivå.


Läs mer

Verksamhetsutveckling
Utvecklingsuppdrag

Inom vårt område verksamhetsutveckling skapar vi strategiska värden i våra kunders supply chain verksamhet.

Vi vill på ett enkelt sätt bidra till våra kunders konkurrenskraft genom att utveckla Er Supply Chain


Läs mer