Konsulter

Vi hyr ut proffs inom Supply Chain Management när du behöver det

Vi tillhandahåller konsultresurser inom vårt specialområde, Supply Chain Management, inköp och logistik på operativ, taktisk, strategisk och chefsnivå.
Några vanliga befattningar är:

  • Commodity manager/Category manager
  • Leverantörsutvecklare
  • Projektinköpare m.fl.
Konsultuppdrag

Vi vill alltid vara säkra på att vi skapar värde för kund och vill ha en nära dialog med kunden från start till mål. Därför finns vi med under hela uppdragstiden från att ni presenterar uppdrag/arbetsområde och kravprofil tills att uppdraget avslutas.
Ett uppdrag om tillhandahållande av konsult utförs som följer:

  • Definition av uppdrag och framtagning av befattningsprofil
  • Vi presenterar ett urval av lämpliga kandidater
  • Ni träffar den eller de kandidater ni tycker är mest intressanta och gör ert val av konsult
  • Vi följer löpande upp med er som kund och inhyrd resurs för att säkerställa kundvärde
Du får följande:
  • Resursförstärkning när ni behöver den
  • Rätt kompetens
  • Löpande kvalitetssäkring av uppdrag/tjänst

Andra nyheter