Affärsidé

ValueOne ser det som sin främsta uppgift att effektivisera och sänka kostnader i våra kundföretags supply chain verksamhet genom tillhandahållande av specialistkonsulter på strategisk, taktisk eller operativ nivå i projektform eller per timme.
Våra tjänster utförs av kunniga, erfarna och hängivna medarbetare som ständigt strävar efter att förbättra, utveckla och skapa värde åt våra kunder som ger förutsättningar för bättre lönsamhet och konkurrenskraft.

Bakgrund och drivkraft

Vi startade ValueOne för att vi ville skapa ett företag med kapacitet att erbjuda tjänster inom supply chain som svarar mot de behov och den kvalitet som marknaden efterfrågar. Vi vill vara enkla att arbeta med och kännetecknas av att vi har kontroll på vad vi gör och det vi levererar till våra kunder.
Ambitionen är att uppfattas som kompetenta på marknaden. Målet är att skapa en verksamhet att vara stolt över där all den kunskap och all den erfarenhet vi har byggt upp finns samlat i ett respekterat och framtidsinriktat företag.

Ledning

ValueOne har en ledning bestående av ett antal nyckelpersoner som har gedigen erfarenhet av att arbeta med supply chain frågor på ledningsnivå inom tjänste-, handels- och industriföretag.

Christer Atterström, VD, +46 70-219 13 66
Olof Widmark, vVD, +46 70-786 80 99
Jonas Jonasson, Senior Manager, +46 70-628 22 10
Jörgen Månsson, Senior Manager, +46 70-444 93 23
Fredrik Andersson, Senior Advisor, +46 73-222 64 30

Ledord

ValueOne lever och agerar enligt de grundläggande ledord som ägarna har fastställt och som omfattar alla som arbetar inom företaget. Ledorden ska prägla de affärer vi får förtroendet att hantera, och vara naturliga i de långsiktiga relationer vi vill etablera och vårda.
Ledorden som styr ValueOne är Kunskap, Utveckling och Värde. Kunskap finns i bolaget i form av en dokumenterad och gedigen arbetslivserfarenhet. Utveckling står för kraven/viljan till ständig förbättring. Värde betyder att vi som leverantör alltid ska tillföra tydliga värden för våra kunder.

Värdegrund

ValueOnes värdegrund handlar om tillit för varandra och att ha roligt tillsammans. Respekt för utmaningar och en vilja att tillsammans bygga värden och dela på ansvaret ska driva verksamheten framåt och säkerställa en långsiktighet som gynnar våra kunder.