Rekrytering

Våra rekryteringskonsulter

Våra seniora rekryteringskonsulter har erfarenhet av rekrytering i kombination med linje- och/eller chefserfarenhet inom området supply chain. Beteendeanalyserna genomförs av utbildade, behöriga konsulter för IPU Profilanalys.

Olika befattningar, roller och arbetsuppgifter

Vi vet vad som efterfrågas och förväntas av en strategisk inköpare, inköpschef m.fl. I valet av lämpliga kandidater tar vi, förutom önskemål om utbildning, hänsyn till branscherfarenhet, specialistkunskaper, praktiska erfarenheter och andra färdigheter. Olika inköpsbefattningar betyder olika saker i olika företag. Vi stämmer därför noga av vilka krav och förväntningar ni har på kandidaten, både nu och för framtiden.

Rätt kompetens och rätt personliga egenskaper

Under våra intervjuer tar vi reda på om kandidaterna har de kunskaper och färdigheter som tjänsten kräver och de förväntningar ni har som uppdragsgivare. Genom ”case” baserade intervjuer värderar vi områden som är av särskild vikt kopplat till respektive tjänst/befattning. Förutom formella krav på vissa kunskaper, erfarenheter och andra färdigheter ställs ofta också krav på önskvärda personliga beteenden.

Våra utbildade konsulter inom IPU Profilanalys kan säkerställa att även dessa personliga egenskaper utvärderas genom beteendeanalyser. Om ni är osäkra på vilka personliga egenskaper ni vill/bör komplettera er avdelning eller team med kan vi naturligtvis göra en analys på hela gruppen, som åskådliggör detta mer tydligt.

Andra nyheter