Stora risker med att inte förstå sin leverantörsbas

Med politisk instabilitet, krig och naturkatastrofer som vanlig företeelse världen över finns det stora risker med att inte förstå sin leverantörsbas och de externa faktorer som kan påverka lönsamheten. En aktör som vill lyfta frågan är konsultfirman ValueOne, experter inom supply chain management.
– Företag fokuserar ofta på enskilda kostnader istället för att hantera risker och totalkostnader. Detta beror förmodligen på prioriteringar och hög arbetsbelastning, dock ofta med konsekvensen av hög grad reaktivitet istället för proaktivitet. Man måste då överallokera resurser för att hantera den uppkomna situationen och i värsta fall påverkas även leveranser till kunder.
Läs mer…

Andra nyheter