Verksamhetsutveckling

Utvecklingsuppdrag

Inom vårt område verksamhetsutveckling skapar vi strategiska värden i våra kunders supply chain verksamhet.

Vi vill på ett enkelt sätt bidra till våra kunders konkurrenskraft genom att utveckla Er Supply Chain och stödja Ert företags övegripande affärsmål och strategi.

I många fall är supply chain en avgörande faktor för hur man vinner slaget om marknaden. Oavsett om det handlar om att vara bättre än sina konkurrenter med avseende på kostnader, flexibilitet och en stabil supply chain.

Spendanalys

Vilka möjligeter till sänkta kostnader för inköp av material och tjänster har Du? Hur påverkas dina inköp av förändringar på råvarumarknaden och av andra ”cost drivers”? Vet du vad du köper, från vem och för hur mycket?

Om Du ger oss information om förbrukning av material och tjänster genomför vi en spend analys med klassning av material och tjänster. Vi presenterar en analys för Dig och kan genomföra en workshop som bas för ett strategiarbete. Vid önskemål arbetar vi vidare och föreslår direkta åtgärder för att sänka kostnaderna för material och tjänster.

Du får följande:
  • Rätt kompetens med mångårig erfarenhet av spendanalyser och arbete med inköpsstrategier
  • Kunskap om din spend vilket är nödvändigt för din strategiska planering för att hitta kostnadssänkningar

Andra nyheter