Låt din Supply Chain blir vinnare när AI möter människan

I ett kontorshus i Nacka utanför Stockholm har ValueOne sitt huvudkontor, ett konsultföretag som på knappt tio år har gjort sig ett namn i Sverige och expanderat starkt inom Supply Chain Mana­gement. Bakom framgångarna ligger gedigen förankring, välutvecklad känsla och kunskap för kundernas behov samt insikter om hur man applicerar nya rön i verkliga lösningar.

När vi träffar delar av ValueOnes ledningsgrupp med VD Christer Atterström i spetsen blir det genast uppenbart att man brinner för sitt ämne. Energinivån i rummet är hög. Enkla inledande frågor leder genast till inspirerande svar som alla har de gemensamt att de landar i verkligheten, bortom schabloner och branschens alla modeord.

– Den här världen är just nu präglad av otaliga begrepp som beskriver en ny verklighet som väntar alldeles bakom hörnet, säger Christer Atterström. Men mitt i all robotisering och alla AI-drömmar är det lätt att glömma bort att tänka holistiskt. Det är kombinationen AI och människor som ger ökad konkurrenskraft.

Attrahera och investera i kvalificerad kompetens

Hos ValueOne är man bättre rustad än de flesta att även se just människorna. Verksamheten bygger på att identifiera och säkerställa rätt expertis och ledar­kompetens till företagets olika uppdrag inom rekrytering, interim och verksamhetsut­veckling. En viktig komponent när företag letar morgondagens medarbetare inom supply chain är att attrahera och investera i kvalificerad kompetens som förmår tillämpa möjligheterna med exempelvis blockchain och softwarerobots.

– Under mina drygt 30 år i branschen är den mest påtagliga förändringen ändå varken datorerna eller de smarta flödena utan i vilken oerhörd grad vår industri har professiona­liserats. De företag som inte har hängt med i utvecklingen kommer allt längre på efterkälken, säger Christer Atterström.

Idag finns en djup insikt om att de medarbetare som ansvarar för supply chain också sitter på nycklarna till lönsamheten i många branscher. Därför är det extra viktigt att företagen tar hand om dessa individer, ger dem personliga mål och sätter upp tydliga karriärvägar. Vem vill se killen eller tjejen som får hela maskineriet att fungera vandra ut genom dörren för att man missade att värdesäkra sin viktigaste tillgång?

 Traditionella inköps- och logistikroller i stark förändring

En som vet mer än de flesta om värdet av såväl duktiga medarbetare som smarta digitaliser­ings­lösningar är Jörgen Månsson, Partner i ValueOne och med ett förflutet bland annat som VD för Coop Inköp & Logistik.

Jörgen är, just för att han är så erfaren, något av ValueOnes spjutspets och den som nosar i framkanten när det gäller att förstå och applicera nya digitala möjligheter i verkliga lösningar.

– Precis som med allt annat Change Managementarbete så är min övertygelse att framgångsrik digitalisering och användande av ny teknologi måste drivas med utgångspunkt i vilken situation och miljö som verksamhetens befinner sig i. Och att stegen som tas ger effekter i närtid.

Jörgen ser stora möjligheter men är också tydlig med att det först krävs insatser från företagens sida innan tekniken kan skörda något:

– De digitala försörjningskedjorna är beroende av att företagen har gjort hemläxan. Att rusa rakt in i lösningar är poänglöst, först måste man förstå konse­kvenserna både för den egna branschen och för det egna företaget och kunna ställa kritiska frågor. Allt kokar ner till att man på detaljnivå måste förstå hur en digitaliseringslösning kan skapa värde i företagets varuflödeskedja. Att mycket av enklare och repetitiva arbetsuppgifter kommer att övertas av ”botar” ligger redan i korten – det handlar om att förstå de områden utöver detta som skapar mervärde & konkurrenskraft.

Jörgen Månsson betonar att han ser oändliga möjligheter med tex. Blockchain och AI, men att man har fått det om bakfoten om man tror att digitaliseringen helt eliminerar människan ur ekvationen. Det handlar fortfarande om att människa och maskin måste mötas:

– Visst, mycket mänsklig hantering försvinner och ersätts av oförtröttliga system, lösningar som kan hantera allt från orderläggning till kalkylering och avancerade analyser. Men paradoxalt nog ökar det också de mänskliga kompetenskraven för att kunna förstå och hantera de digitala informationsflödena. Företagen kommer att behöva kvalificerad rådgivning och det krävs också att de inrättar nya kompetenser och befattningar i sina organisationer.

Utvecklingen accelererar

Men hur är det då med riskerna kring AI, vissa forskare varnar ju rent av för att de autonoma systemen kan ta makten om de får fritt spelrum. Vad säger man på ValueOne?

– Artificiell intelligens är en game changer, så är det absolut, säger Christer Atterström. Men vi ser inte AI som något hot, tvärtom. Mitt råd är att börja agera nu: säkerställ att ämnet finns på dagordningen för hela företagets verksamhet och börja fundera kring vilken typ av uppgifter/områden som troligtvis ligger främst i robotiseringsprocessen och är avgörande för företagets konkurrenskraft.

När vi lämnar ValueOne har det redan börjat mörkna, men ingen tycks vara på väg hem. Det är uppenbart att gamla sanningar fortfarande gäller också i supply chain-kretsar, att den som gör jobbet hela vägen är den som tar hem spelet. Något att tänka på också i tjugohundra­talets digitaliseringsiver.

ValueOne Nyheter | Skribent: Peter Åslund