Årets ValueOne Stipendiater

Årets ValueOne-stipendier går till Andreas Blixberg Caldana och Filip Kroon, studerande vid Jönköpings Tekniska Högskola, program Industriell organisation och ekonomi – Logistik och ledning.

Stipendiet ges för deras examensarbete ”Kartläggning av processer och logistikförbättring med hjälp av Lean” med motivationen:

”Användande av Lean metodik inom logistik för att optimera utifrån ett helhetsperspektiv är utan tvekan den viktigaste faktorn för att uppnå förbättrad effektivitet. Examensarbetet lyckas bla med hjälp av en fallstudie, beskriva Lean i ett sammanhang med tydliga samband som leder fram till praktiska förbättringsområden. De företag som lyckas med att skapa en Supply Chain som kan optimera kundnytta och företagsnytta vinner slaget på marknaden!”

Marcus Ljung, Regionchef Syd överräckte stipendiet digitalt till Andreas och Filip vid Jönköpings Tekniska Högskolas årliga stipendieutdelning den 4 juni.

Vi önskar Andreas och Filip lycka till i framtiden!