Författare: Linda Berzen

ValueOne stöder BRIS

Julen är allas högtid men framförallt är den barnens. Men för många barn är den en enda lång väntan på att vara över. Bris finns till för att ge barn en möjlighet att prata med en trygg vuxen vilket varit extra viktigt i år med tanke på den extrema situation vi haft på grund av pandemin. Därför väljer vi att avstå från julklappar utan skänker istället pengar till Bris.

Hur hållbar är du själv? Ett uppvaknande med potential för andra

Hållbarhet och klimatarbete står på mångas agenda numera, inte minst bland stora, progressiva tillverkningsföretag med uppenbar miljöpåverkan. Men hur stort CO2-fotavtryck kan egentligen ett medelstort konsultföretag som främst arbetar digitalt göra på sin omgivning? Mer än man först tror, faktiskt. Men som tur är finns det kloka åtgärder att ta till.

− Insikten hade inte riktigt nått oss, tillstår Christer Atterström, VD och en av grundarna av ValueOne. Känslan var rätt länge att det inte fanns så mycket mer att göra i en verksamhet som vår som framför allt producerar kunskap och insikter. Visst, uppenbara saker som att släcka ljuset i tomma rum och undvika utskrifter var givna, men i övrigt? Hos oss ryker inga skorstenar, så att säga.

Ändå låg den djupare insikten inte så långt bort. Som experter på att optimera försörjningskedjor är det förstås självklart att i varje läge rekommendera kunderna de minst resurskrävande och mest effektiva lösningarna. Skillnaden är att traditionellt är det aspekter som ekonomi, kvalitet och tillförlitlighet som står i fokus snarare än klimatpåverkan. Det behövdes en utlösande faktor för att få hela bilden och även inkludera den egna verksamheten. I ValueOnes fall heter den utösande faktorn Per Norgren.

En tipping point

− Man kan säga att Per blev vår alldeles egen ”tipping point” här på firman, säger Christer Atterström. Vi hade haft koll på varandra en längre tid i och med att vi har snarlika bakgrunder. Skillnaden är att Per intensivt och länge har fokuserat på just hållbar­hetsfrågor. När vi började diskutera ett närmare samarbete oss emellan slutade det med att Per anslöt till ValueOne. Det ledde i sin tur till att han genast började utvärdera hur vår egen på­verkan och våra insatser såg ut.

Med en gedigen bakgrund av framskjutna positioner inom Supply Chain och med ansvar för hållbarhetsarbete hos en rad stora och välkända företag, visste Per Norgren direkt vart ValueOne borde rikta sina blickar. Oavsett om det handlar om Sony Ericsson, BP eller ett konsultföretag med ett 60-tal anställda är sådant som resepolicys, kontorsinköp och hur lokalerna värms och kyls tacksamma områden för den som vill städa framför egen dörr och göra verklig skillnad beträffande sin klimatpåverkan:

− Så är det, säger Per Norgren, en käpphäst för mig är att det är bättre att göra rätt från början i stället för att försöka kompensera i efterhand. Miljö- och håll­barhetsarbete är, tyvärr måste jag säga, ett område där dessvärre många företag strör vackra ord om­kring sig medan det kanske är högst 30 procent som jobbar på riktigt med de här frågorna. Det håller inte, av en rad olika skäl där det främsta är att de som inte klarar att leva upp till målen i klimatavtalet som tecknades i Paris 2015, kommer att få allt svårare att verka. Såväl kunder som samhälle och andra stakeholders, inte minst med­arbetarna, ställer idag krav som ingen seriös aktör kan negligera.


Ställ krav!

Även konsulter inom Supply Chain Management har förstås egna leverantörskedjor, om än kanske inte så omfattande som flertalet av kundföretagens. Och just där, i leverantörsleden, är det alltid värt att titta extra noga:

− Studier visar att för ett typiskt företag sker 80% av miljöpåverkan just i deras leverantörs- och leveranskedjor, säger Per Norgren. Ett förändringsarbete inom ­klimatområdet bör alltså omfatta detta område. Ett första steg är då såklart att utvärdera om befintliga mål nås, eller, vilket kanske tyvärr är vanligare, att se till att få relevanta mål på plats.

I fallet med ValueOne handlar det främst om att se över avtal och relationer med allt från hyresvärdar och IT-leverantörer till den egna resepolicyn. Då det finns olika utgångspunkter för värdering, var en förutsättning att först utveckla en värderings- och analysgrund som bygger på existerande standarder innan genomlysningen av ValueOnes påverkan genomfördes. Att skapa en balanserad korg av redan existerande standarder för att sätta och följa upp mål är den bästa vägen att gå, oavsett bransch:

− Det här är delvis komplicerad materia att handskas med och ingen vinner på att göra det onödigt krångligt, säger Per Norgren. Att det vuxit fram ett antal användbara mått som man kan använda i sin rating är därför jättebra. Att tala samma språk gör det också enklare att precisera sina önskemål, ställa tydliga krav beträffande förbättringar inklusive prioriteringar i dialogen med leverantörer och andra parter.

Förändringar på gång

Hur gick det då för ValueOne, när man gjorde sin egen klimatreview kring påverkan och insatser och vad kan andra företag lära av deras egna erfaren­heter? Som så ofta är fallet visade sig att man på visa områden kommit en bit på väg genom val som mer baserade sig på kostnadseffektivitet än klimat, tex gällande lokaler där ValueOnes inriktning är att etablera sig i Business Lounge-miljö där man delar på en mängd resurser. Generellt visade också leverantörer stor lyhördhet, några hade redan ett pågående arbete och för andra kunde man enades om att införa ett antal förbättringar så snart befintliga avtal tillåter. Elavtal med förnybar energi och hur tex. IT-leverantören tänker kring serverdrift är typexempel på områden där ValueOne gör skillnad genom sina klimatval:

− Det handlar om små men avgörande skillnader som sammantaget driver på ut­vecklingen åt rätt håll, säger Per Norgren. Det handlade om att starta med en strukturerad genomlysning/review, göra analysen på gängse värderingsgrunder, prioritera åtgärder efter insatser/effekt och sedan sätta i gång och genomföra. Vi tar oss inte an alla våra klimatutmaningar omedelbart, utan lägger en plan för att successivt arbeta oss igenom dessa.

En lärdom för flera som ett nästa steg

Man får nästan lust att travestera den gamla devisen om att ingen kan göra allt men att alla kan göra något, oavsett hur långt man redan anser sig ha kommit med den egna organisationens klimatarbete:

− Det här arbetet har varit nyttigt för oss, konstaterar Jörgen Månsson Partner på ValueOne. Det är extra roligt när någon kommer in och … tja ”konsultar” i vår egen organisation och öppnar våra ögon som Per nu fick chansen att göra … Vi använde oss av vår egen beprövade Supply Chain Review metodik i kombination med Pers klimatkunskaper och kompetens.  Detta visade sig vara ett effektivt och träffsäkert angreppsätt som gjorde att vi snabbt kom fram till åtgärder och prioritering. Vi fick också ett fint kvitto på att vår egen metodik i kombination med de klimatkunskaper Per tillför verkligen skapar mervärde och fun­gerar. Denna spännande kombination utgör nu vår lösning på de specifika kundför­frågningar kring stöd för klimatarbete ur ett Supply Chain perspektiv som vi får till oss. Här ser jag att det finns lärdomar för fler att hämta.

ValueOne lyckades alltså från ett redan hyggligt utgångsläge minska sitt klimatav­tryck, utan att det på något sätt gör stora intrång på vardagen eller resultaten. Det finns helt enkelt mer att göra och fler segrar att kamma hem enbart genom att se på sin verksamhet med rätt slags glasögon.

ValueOne Nyheter | Juli 2021 | Skribent: Peter Åslund

Trevlig midsommar önskar vi på ValueOne!

Trevlig midsommar önskar vi på ValueOne! Vi vill också passa på att rikta ett stort tack till alla konsulter och kandidater, kunder och samarbetspartners för ett så här långt fantastiskt 2021. Nu ser vi ser fram emot sommaren med välförtjänt och efterlängtad ledighet liksom en höst där allt förhoppningsvis återgår till något som liknar ett normalläge och att vi då får träffas på riktigt igen!

Årets ValueOne Stipendiater

Årets ValueOne-stipendier går till Andreas Blixberg Caldana och Filip Kroon, studerande vid Jönköpings Tekniska Högskola, program Industriell organisation och ekonomi – Logistik och ledning.

Stipendiet ges för deras examensarbete ”Kartläggning av processer och logistikförbättring med hjälp av Lean” med motivationen:

”Användande av Lean metodik inom logistik för att optimera utifrån ett helhetsperspektiv är utan tvekan den viktigaste faktorn för att uppnå förbättrad effektivitet. Examensarbetet lyckas bla med hjälp av en fallstudie, beskriva Lean i ett sammanhang med tydliga samband som leder fram till praktiska förbättringsområden. De företag som lyckas med att skapa en Supply Chain som kan optimera kundnytta och företagsnytta vinner slaget på marknaden!”

Marcus Ljung, Regionchef Syd överräckte stipendiet digitalt till Andreas och Filip vid Jönköpings Tekniska Högskolas årliga stipendieutdelning den 4 juni.

Vi önskar Andreas och Filip lycka till i framtiden!

Att arbeta hos ValueOne: Konsulter som är högt värderade både hemma och ute

Ända sedan starten 2009 har ValueOne visat på stadig och kontrollerad tillväxt, något som inte ens Corona-året 2020 kunde rubba. Bakom framgångarna ligger förstås en mängd olika faktorer. Men grundarna själva är övertygade om att inställningen till de egna medarbetarna är en av de viktigaste aspekterna, just för att kärnverksamheten handlar om kompetensbaserad konsultverksamhet.

Christer Atterström är VD för och en av grundarna av ValueOne. Med en lång karriär på internationella storföretag och elva år med ValueOne bakom sig, har han skapat sig en tydlig bild av vad som efterfrågas och värdesätts när man arbetar som konsult.

Utgångspunkten är att tillhandahålla konsulter och kandidater baserat på kompetens och leverera värdebaserad rådgivning inom företagets specialistområde, Supply Chain Management. Den ekvationen kräver att man hittar och motiverar rätt slags medarbetare med kompetens och kapacitet att göra jobbet.

− Vi erbjuder kompetensbaserade tjänster där konsultrollen ställer speciella krav, både när det gäller erfarenheter, kompetens och flexibilitet, säger Christer Atterström. Vår utgångspunkt och policy har under hela vår resa varit att erbjuda våra konsulter bra grundvillkor såsom exempelvis marknadsmässig ersättning, tjänstepension och vårdförsäkring.

Vi är övertygade om, och har bevisat att vi på så sätt både är en attraktiv samarbetspartner och arbetsgivare, som kan leverera även i situationer och på områden där det råder kompetensbrist på marknaden.

Möjlighet att utvecklas

Att som konsult arbeta i en utpräglad kunskapsmiljö är dessutom utvecklande i sig, inte minst eftersom ValueOne är CIPS exklusiva partner i Sverige.

CIPS (Chartered Institute of Procurement and Supply), grundades 1932 och är en av världens största utbildningsorganisationer inom inköp och varuförsörjning med över 200 000 individer i 150 länder i sitt Community. Som medarbetare hos ValueOne har man möjlighet att få tillgång till hela deras utbud och erfarenhet.

− Jag vågar hävda att det hos oss finns mycket att hämta för den som vill utvecklas, säger Christer Atterström. Dels i samspelet med de erfarna kollegorna här på företaget, dels i det utbud och expertis man får tillgång till tack vare att vi representerar CIPS. Oavsett om man företräder ValueOne som verksamhetsutvecklingskonsult, eller som en interimslösning på ett kundföretag, har man som medarbetare hos ValueOne möjlighet att få tillgång till den kunskap och erfarenhet vi representerar.

Ingen mall

Vad krävs då för att bli konsult hos ValueOne? Det beror förstås på, ValueOne verkar brett inom Supply Chain, och erbjuder konsultlösningar för alla typer av roller och branscher.

− Vi utgår alltid från kundens krav och situation, men använder sedan vår erfarenhet och erkända förmåga när vi matchar behov mot en konsultlösning, säger Christer Atterström.

Det betyder att det inte finns någon ”standardmall” som alla måste passa in i.

− Vi tror på mångfald och en mix av många olika slags människor, fortsätter Christer Atterström. Har man relevant utbildning, goda eller kvalificerade erfarenheter från Supply Chain Management-området och brinner för att skapa värde hos uppdragsgivare är man definitivt en potentiell konsult hos oss.

Vårda relationer

Hur ska då en förhoppningsfull konsultkandidat som vill närma sig ValueOne tänka – hur vet man om man kan tänkas vara attraktiv? Christer Atterström ler när han får frågan:

− Vi är relationsbyggare, vi anstränger oss för att hålla en god relation. Om tycke inte uppstår där och då kan det handla om en sådan enkel sak att vi för stunden inte har någon lämplig roll. Men då säger vi som det är och ser till att hålla kontakten levande. Jag har varit med så länge att jag vet att man ofta möts två gånger längs livets väg. Att vårda sina relationer är A och O för alla slags konsulter.

 

ValueOne Nyheter | Maj 2021 | Skribent: Peter Åslund

Så skapar du hållbara leverantörskedjor: Agera i tid och följ upp leverantörsvalen

Det företag som inte fortlöpande arbetar aktivt med att utvärdera sina leverantörskedjor löper ständig risk att ställas inför ett bryskt uppvaknande. Oavsett om det gäller leveranser av varor eller tjänster måste uppföljning, utvärdering av leverantörer och företagets Supply Chain utgöra en naturlig del i inköpsarbetet. Att inte tänka efter före och göra jobbet medan tid är, riskerar att sätta stora värden på spel.

– Vi lever i en digital värld där allt, inte minst dåliga nyheter, sprids förödande snabbt, säger Jörgen Månsson, Partner på ValueOne och med ett förflutet som Supply Chain Executive i stora organisationer. Företag som inte har gjort hemläxan kan då plötsligt tvingas inse att de har fått svårhanterliga problem på halsen, problem som verkade uppstå närmast ur tomma intet. Men så är det nästan aldrig, det går att förutse olika slags felkällor och risker och vidta mått och steg innan det är för sent.

Fastställ parametrar och dimensioner

Nyckeln till att slippa obehagliga överraskningar är förstås att arbeta systematiskt och strukturerat med sina leverantörer. Allt måste börja med att göra det grundläggande leverantörsarbetet, inklusive utbildning av de egna medarbetarna inom områden som kategori- och leverantörspåverkan på affären tillsammans med kunskap om leverantörens process.

Processer och rutiner måste komma på plats, inklusive själva uppföljningsmodellen. Men vilka parametrar är viktigast att målsätta och skapa skarpa KPI:er för?

– Givetvis varierar detta från bransch till bransch och från företag till företag, säger Jörgen Månsson. Förutom den typ av parametrar som känns mest uppenbara, sådant som pris, kvalitet och total kostnad (TCM), kan det också handla om exempelvis risker i form av störningar, etiska överväganden, hållbarhet och finansiell stabilitet hos leverantörerna. En oförutsedd störning inom ett eller flera av dessa områden hos en leverantör kan få oöverskådliga konsekvenser för alla typer av företag.

Sätt upp processen

Från ValueOnes sida är man noga med att framhålla just att man som ansvarig måste vara ”framtung” i sitt arbete. När man går in i ett nytt samarbete bör det vara tydligt från start vilka parametrar som prioriteras och ska följas upp, sedan handlar det om träget utvärderingsarbete enligt en noga fastställd process.

Ett viktigt perspektiv att ha med sig vid leverantörsutvärdering är vilka beroende som din leverantör i sin tur har av underleverantörer, här kan betydande risker finnas som behöver värderas och hanteras.

Förutom sådant som ofta kan följas upp mer rutinmässigt med hjälp av IT-stöd behöver det också ingå mer regelrätta, fysiska audits, utifrån område- och riskanalys:

– Allt syns inte i siffror eller beskrivningar alla gånger, framhåller Jörgen Månsson. Ibland måste man vara på plats, se tex. produktion och ställa de rätta följdfrågorna för att kunna identifiera – eller analysera sig till – vissa typer av potentiellt allvarliga problem som kan utgöra en risk.

Undvika att dras in

Spelar det egentligen någon roll om det är leverantörer av varor eller tjänster som man utvärderar? Är det någon skillnad på att köpa insatsvaror till egen produktion eller färdiga varor som man säljer vidare?

– Det är i praktiken oftast egalt, säger Jörgen Månsson. Att en för din verksamhet affärskritisk leverantör går i konkurs eller blir anklagad för att ha dumpat farligt avfall kan vara precis lika illa, oavsett hur just er relation ser ut. Risken är stor att din verksamhet snabbt drabbas av en allvarlig störning, ja kanske rent av att man dras in i problematiken. Det handlar om att undvika situationer där man måste hävda att man inget visste.

Kan hända alla

Här finns också en dold problematik som är lätt att förbise: en tillfällig kvalitetssvacka från en underleverantör kan förvisso vara både dyr och omständlig att hantera. Men vad gör man när det visar sig att ens ”pålitliga” leverantör i ett avlägset land det senaste året har försett ens företag med produkter tillverkade med oetiska metoder eller med hjälp av förfalskade dokument beträffande sådant som miljölagstiftning och hållbarhetsutfästelser?

– Jag vet att det är lätt att tänka att ”det där händer inte oss”, kruxet är bara att när det ändå gör det, kan följderna bli snabba och omfattande, säger Jörgen Månsson. Leveransproblem drabbar som bekant ofta omedelbart, men även dåliga nyheter sprids med blixtens fart, i dagens värld där alla förväntas ha god kontroll tack vare att det finns både verktyg och kanaler för att maximera transparensen. Eftersom verktygen finns duger det inte att slå ut med armarna och hävda att man inget visste.

Just att brister inom hållbarhet i vid bemärkelse och etik är särskilt minerad mark återkommer Jörgen Månsson till flera gånger under intervjun:

– På inget annat område faller domen så hård som när det gäller underlåtelser inom just de områdena. Det är ämnen som nästan alla människor och företag har högt upp på sin agenda och där det med rätta finns höga förväntningar och krav.

Grundlig genomlysning

Självklart räcker det inte att vara lyhörd för varningssignaler och ha processer för uppföljning på plats – det gäller även att kunna agera och ha en plan när en avvikelse dyker upp. Det är inte läge att fråga sig ”vad gör vi nu” när en skada redan är ett faktum:

– Även där måste det finnas en plan för hantering, inklusive vem som gör vad. Det är naturligtvis bra med tydliga villkor och klausuler i avtal, men det avgörande är agerandet i den uppkomna situationen.

Förutom att det sannolikt bidrar till att problemen löses snabbare, kan man påvisa att man handlat snabbt och resolut, vilket stärker bilden av kontroll på verksamheten, för hur mycket man än förebygger kommer situationer som kräver åtgärder att uppstå.

Vilket råd har då Jörgen Månsson till företag som känner att de behöver förbättra sig när det gäller deras leverantörskedjor?

– Mitt råd är att börja med en grundlig genomlysning, trycktesta det som finns på plats. Genom att rannsaka vad som förhoppningsvis redan finns på plats, kan man identifiera uppenbara brister och oklarheter. Sedan handlar det om att åtgärda och ofta också om att utbilda medarbetarna, få in alla processer i företagets rutiner samt, förstås, följa upp, följa upp, följa upp.

 

ValueOne Nyheter | April 2021 | Skribent: Peter Åslund