Dagens HR-funktioner är en aktiv affärspartner och skapar värde!

Liksom inköps-och supply organisationer har ställt om från att vara en servicefunktion till en aktiv affärspartner inom företaget har även HR börjat sätta sig in i företagets verksamhet både på övergripande nivå och på enskilda stakeholders nivå. Genom att skaffa sig en djupare insyn och kunskap i affärsverksamheten får man en större förståelse för de utmaningar företaget och dess olika funktioner står inför. På så sätt kan HR tillföra företaget ett betydande värde.

Vi på ValueOne har skapat värde åt våra kunder i snart 14 år och ser positivt på denna utveckling. Med HR som aktiv affärspartner kan vi mötas på en högre nivå när vi talar kompetensförstärkning, rekrytering och interimslösningar.

Låt oss skapa värde åt dig också!