En Interimslösning som bidrar med mer än en konsult

Enligt ValueOnes filosofi är det viktigt att en interimslösning bidrar med alla de möjligheter den potentiellt rymmer. Att ta in en medarbetare i sin organisation interimt kan handla om allt från att snabbt täcka upp för temporära vakanser till aktiva val att tillföra ny kompetens eller extra resurser under en begränsad tid.

Alla med någon erfarenhet vet att en fullskalig rekryteringsprocess tar tid och att det sällan blir bra under tidspress, samtidigt måste jobbet göras. Den kloka vägen är då en interimslösning, en person som i kraft av erfarenhet och dokumenterad förmåga snabbt kan ta vid och driva en process vidare.

Träffsäkert urval

Men även att välja en interimslösning är en åtgärd som kan vara behäftad med fall­gropar. Att personen i utgångsläget inte är tänkt att arbeta permanent i företaget betyder inte att det saknas utmaningar. Det ökar snarare trycket på att verkligen få fram exakt rätt kandidat, någon som utan behov av en regelrätt introduktionsfas omgående kan börja bidra.

ValueOne säkerställer detta genom att ha ett urval av kandidater som i normalfallet är erfarna specialister inom sitt område. Tack vare ett stort nätverk och ett ständigt kontakt- och intervjuflöde kan ValueOne snabbt göra ett träffsäkert urval, oavsett vilka Inköp- eller logistik befattningar det handlar om.

Mer än en konsult

En aspekt som dock inte får underskattas i sammanhanget är det som i brist på bättre uttryck brukar kallas anpassningsbar social kompetens, det vill säga förmågan att snabbt kliva in i en ny roll där man i samarbete med andra ska nå uppsatta mål.

ValueOne arbetar med värdeskapande för kunden under hela interimslösningsprocessen, från de inledande sonderingarna fram till att uppdraget är slutfört. Det handlar om att ha en nära dialog, både med kund och konsult för att säkerställa att allt fungerar på bästa möjliga sätt och vid behov också bidra med ValueOnes samlade kompetens.

Kompetensförsörjning vid rätt tidpunkt

ValueOne förser alla branscher med interimslösningar inom Supply Chain, en röd tråd är att det handlar om tillverkning eller handel där olika typer av kompetensförsörjning, för att säkerställa varu- eller tjänsteområden är en viktig beståndsdel.

Rollerna är mångfacetterade, konsulter inom allt från strategiska chefsbefatt­ningar till olika planerings-, implementerings- eller uppföljningsroller kan snabbt erbjudas, vare sig det har uppstått en vakans i organisationen eller det handlar om behov av temporära extra resurser.

Genom att vända sig till ValueOne får man snabbt tillgång till en profil som är dokumenterad, granskad och framsållad av experter utifrån ambitionen att en interimslösning ska bidra med mer än en konsult.

 

Vill du veta mer om ValueOnes interim tjänster klicka här:  ValueOne Interimslösning

 

ValueOne Nyheter | Januari 2021 | Skribent: Peter Åslund