En Interimslösning som tillför mer än en konsult

Att ta in en medarbetare i sin organisation interimt kan handla om allt från att snabbt täcka upp för temporära vakanser till aktiva val att tillföra ny kompetens eller extra resurser under en begränsad tid. Oavsett vilket är det enligt ValueOnes filosofi avgörande att interimslösningen bidrar med alla de möjligheter den potentiellt rymmer.

Någon i ledningsgruppen går hastigt till en konkurrent, en medarbetare drabbas av sjukdom eller någon visar sig inte vara rätt person för en ny utmaning – hjälp, vad göra, hur får man snabbt fram en ersättare? Alla med någon erfarenhet vet att en fullskalig rekryteringsprocess tar tid och att det sällan blir bra under press, och samtidigt måste jobbet göras. Den kloka vägen är då en interimslösning, en person som i kraft av erfarenhet och dokumenterad förmåga snabbt kan ta vid och driva en process vidare.

Träffsäkert urval

Men även att välja en interimslösning är en åtgärd som kan vara behäftad med fall­gropar. Att personen i utgångsläget inte är tänkt att arbeta permanent i företaget betyder inte att det saknas utmaningar. Det ökar snarare trycket på att verkligen få fram exakt rätt kandidat, någon som utan behov av en regelrätt introduktionsfas omgående kan börja bidra.

ValueOne säkerställer detta genom att ha ett rikt urval av kandidater som samtliga har det gemensamt att de i normalfallet är erfarna specialister inom sitt område. Tack vare ett stort nätverk och ett ständigt kontakt- och intervjuflöde kan ValueOne snabbt göra ett träffsäkert urval, oavsett vilka befattningar det handlar om inom Inköp eller Logistik och oavsett om det handlar om operativa och taktiska insatser eller mer strategiska utmaningar på chefsnivå.

Mer än en konsult

En aspekt som dock inte får underskattas i sammanhanget är det som i brist på bättre uttryck brukar kallas anpassningsbar social kompetens, det vill säga förmågan att snabbt kliva in i en ny roll där man i samarbete med andra ska nå uppsatta mål.

ValueOne arbetar med värdeskapande för kunden under hela interimslösningsprocessen, från de inledande sonderingarna fram till att uppdraget är slutfört. Det handlar om att ha en nära dialog, både med kund och konsult för att säkerställa att allt fungerar på bästa möjliga sätt och vid behov också bidra med ValueOnes samlade kompetens.

Kompetensförsörjning vid rätt tidpunkt

Exemplen på branscher som ValueOne kan och har försett med interimslösningar inom Supply Chain är otaliga, men en röd tråd är onekligen att det handlar om tillverkning eller handel där olika typer av kompetensförsörjning, för att säkerställa varu- eller tjänsteområden är en viktig beståndsdel.

Rollerna är mångfacetterade, konsulter inom allt från strategiska chefsbefatt­ningar till olika planerings-, implementerings- eller uppföljningsjobb kan snabbt erbjudas, vare sig det har uppstått en vakans i organisationen eller det handlar om behov av temporära extra resurser.

Erfarenheten visar att en interimslösning ofta är det självklara valet när det uppstår tillfälliga eller oplanerade personalbehov: genom att vända sig till ValueOne får man snabbt tillgång till en profil som är dokumenterad, granskad och framsållad av experter, dessutom från en part som borgar för resultatet. Tänk ändå om alla situationer som uppstår i verksamheten kunde lösas på så tacksamma grunder.

ValueOne Nyheter | Juli 2019 | Skribent: Peter Åslund

 

Vill du veta mer om ValueOnes interim tjänster klicka här:  ValueOne Interimslösning