Hur hanterar du inflationen?

Har du rätt kompetens och resurs för att bromsa den prisutveckling som drivs av inflation? Kostnaderna för logistik har under en längre tid utvecklats ogynnsamt. (Även om t.ex. översjöfrakterna sjunkit kraftigt under 2022, är de fortfarande drygt 100 % högre än innan pandemin). Till detta kommer nu stigande kapitalkostnader som kommer att påverka i princip alla kostnader/inköpskategorier.

Vi på ValueOne har kompetens och resurser för att stödja er och skapa betydande värden!

Med vår strukturerade- och systematiska metod genomlyser vi på en begränsad tid ett företags Supply Chain ur ett 360 graders perspektiv. Resultatet är att företagets styrkor, svagheter, gap och utvecklingspotentialer (besparingspotentialer) identifieras.

Vilka oidentifierade besparingspotentialer finns i ert företag?

Tveka inte att höra av dig till oss!