Kompetensförsörjning vid rätt tidpunkt!

Kompetensförsörjning är inte alltid så lätt som det låter. Vi vet eftersom vi i tidigare roller har suttit i samma sits som våra kunder. Kompetensgap ska stängas, hastigt uppkomna vakanser tillsättas och nya människor ska lotsas in i organisationen samtidigt som produktionens hjul måste fortsätta att snurra med krav på att snäva budgetramar hålls. Helst ska det också ske ”igår”…

Det är här ValueOne kommer in som er samarbetspartner. Snabbhet i leverans kombinerat med ett exakt urval av rätt profil, det är så vi maximerar era interimslösningar. Kort sagt, interimslösningar som ni vill ha dem, när ni vill ha dem.

Kompetensen säkerställer vi tack vår gedigna erfarenhet från ledande linjeroller inom Supply Chain. Vi förstår era problem och rollerna som ska tillsättas – oavsett om det handlar om strategiska eller operativa roller. Kvaliteten garanterar vi genom kompetensbaserade intervjuer och leveransen genom ett stort och ständigt växande konsultnätverk. Med vår interimslösning får ni även ett direkt stöd från hela ValueOnes organisation som sträcker sig längre än bara konsulten på plats.

Gör ditt företags Supply Chain enkel, snabb och effektiv med hjälp av ValueOne – din partner för interimslösningar och värdeskapande.