Kompetensförsörjning vid rätt tidpunkt!

Att använda sig av interimslösning i sin organisation kan handla om att snabbt täcka upp för vakanser, men också om ett aktivt val att tillföra ny kompetens eller att tillsätta extra resurser under en begränsad tid. Oavsett vilket, är ValueOne´s utgångspunkt att en interimslösning skall bidra med alla de möjligheter den potentiellt rymmer utifrån behov och situation. 

Alla med någon erfarenhet vet att en fullskalig rekryteringsprocess tar tid och att det sällan blir bra under press, och samtidigt måste jobbet göras. Den kloka vägen är då en interimslösning, en person som i kraft av erfarenhet och dokumenterad förmåga snabbt kan axla en befattnings roll och ansvar och ta arbetet vidare i den löpande verksamheten.

Träffsäkert urval

Ofta är olika roller och situationer inom företagets Supply Chain kritiska att snabbt lösa för att säkerställa företagets varu- eller tjänsteförsörjning.

Exemplen på branscher som ValueOne kan och har försett med interimslösningar inom Supply Chain är otaliga. Vare sig det handlar om tillverkning eller handel är utgångspunkten att hitta rätt kompetens utifrån en befattning men också företagets situation.

ValueOne har bred och djup erfarenhet inom alla delar av Supply Chain. Roller inom allt från strategiska chefsbefattningar till olika kompetenser inom inköp-, logistik-, planerings-, implementerings- eller uppföljning kan snabbt erbjudas, vare sig det har uppstått en vakans i organisationen eller det handlar om behov av temporära extra resurser.

Tack vare ett stort konsultnätverk och ett ständigt kontakt- och intervjuflöde kan ValueOne snabbt göra ett träffsäkert urval, oavsett vilka befattningar det handlar om och oavsett om det handlar om operativa och taktiska insatser eller mer strategiska utmaningar.

Mer än en konsult

ValueOne arbetar med värdeskapande för kunden under hela interimslösningsprocessen, från de inledande sonderingarna fram till att uppdraget är slutfört. Det handlar om att ha en nära dialog, både med kund och konsult för att säkerställa att allt fungerar på bästa möjliga sätt och vid behov också bidra med ValueOne´s samlade kompetens.

Erfarenheten visar att en interimslösning ofta är det självklara valet när det uppstår tillfälliga eller oplanerade personalbehov: genom att vända sig till ValueOne får man snabbt tillgång till en profil som är dokumenterad, granskad och framsållad av experter, dessutom från en part som borgar för resultatet. Tänk ändå om alla situationer som uppstår i verksamheten kunde lösas med så tacksamma utgångspunkter.

Vill du veta mer om ValueOne´s interim tjänster klicka här: ValueOne Interimslösning

 

ValueOne Nyheter | Juli 2020 | Skribent: Peter Åslund