Stockholm

Uppsala

Thomas Larsson

Regionchef Nord

+46 (0)70 650 2016

thomas.larsson@valueone.se

Linköping

Jönköping

Marcus Ljung

Regionchef Syd

+46 (0)70 518 74 41

marcus.ljung@valueone.se

Göteborg

Roger Tännström

Regionchef Väst

+46 (0)73 504 10 11

roger.tannstrom@valueone.se

Malmö