Kunddriven Supply Chain skapar konkurrenskraft och resultat

Trots att många företag lägger mycket resurser och tid på att utarbeta och bygga sin strategi och affär kring sitt erbjudande och marknadsföring av sina produkter eller tjänster, är det fortfarande allt för många som missar kopplingen mellan strategin och själva genomförandet kopplat till Supply Chain Management och Operations.

– Det räcker inte med en marknads- och säljstrategi kring sitt erbjudande, utan man måste koppla detta till hur man operationellt genomför och leverera på strategin, det vill säga vilka inköpslösningar och logistikupplägg som stödjer och levererar effektivitet, säger Christer Atterström, vd och grundare på ValueOne, specialister på Supply Chain Management.

I tillägg behöver man bygga in skalbarhet för att kunna parerar upp- och nedgång i efterfrågan som kopplar mot företagets S&OP process, men också mot företagets identifierade riskområden såsom tex. råvaror, distribution, ekonomiskt-, politiskt läge etc.

När sedan den digitala utvecklingens påverkan på företagens varu- och tjänsteflöden ökar i allt snabbare takt blir behovet att eliminera gapen avgörande för ett företags konkurrenskraft.

– Man måste säkerställa kontroll över sina leveransförutsättningar både nu och utifrån en framtida situation med både risk- och “total cost”-perspektiv – sedan kan detta med fördel stödjas av digitala lösningar, säger Jörgen Månsson, Partner med fokus på verksamhetsutveckling.

ValueOne hjälper till att stödja företag med kontroll och utveckling av leveransförmågor inom hela Supply Chain och Operations.

– Utifrån ett kundperspektiv hjälper vi företag att utveckla sin affär, processer, metoder och modeller oavsett bransch. Vi har gedigen operativ erfarenhet av strategiutveckling kopplat implementation av lösningar och säkerställande av resultat.