Modern Supply Chain Management avgörande för framgång och resultat

Många företag bygger framgångsrikt sin affär och strategi kring sitt erbjudande och marknadsföring av sina produkter eller tjänster, men det är fortfarande allt för många som missar kopplingen mellan strategin och själva genomförandet kopplat till Supply Chain Management och Operations.

 –  Det räcker inte med en marknads- och säljstrategi kring sitt erbjudande, utan man måste koppla detta till hur man operationellt genomför och leverera på strategin, det vill säga vilka inköpslösningar och logistikupplägg som stödjer och levererar effektivitet, säger Christer Atterström, vd och grundare på ValueOne, specialister på Supply Chain Management.

När sedan den digitala utvecklingens påverkan på företagens varu- och tjänsteflöden ökar i allt snabbare takt blir behovet att eliminera gapen avgörande för ett företags konkurrenskraft.

–  Man måste säkerställa kontroll över sina leveransförutsättningar både nu och utifrån en framtida situation med  ett “total cost”-perspektiv – innan man rusar in i digitala lösningar, säger Jörgen Månsson, partner med fokus på verksamhetsutveckling.

ValueOne hjälper till att stödja företag med  kontroll  och  utveckling av leveransförmågor inom hela Supply Chain och Operations.

–  Utifrån ett kundperspektiv hjälper vi företag att utveckla sin affär, processer, metoder och modeller oavsett bransch.

ValueOne har gedigen operativ erfarenhet av strategiutveckling kopplat till implementation av lösningar och säkerställande av resultat.