Nu vänder det – vi är på rätt väg!

Det är ingen hemlighet att Covid-pandemin satte världens försörjningskedjor under stor press. Containerpriserna ökade, det rådde akut brist på halvledare och elektronikkomponenter och det var svårt att hitta kompetenta medarbetare. För att bara nämna några utmaningar. Branschen dras fortfarande med flertalet störningar men det ser ut som att världens försörjningskedjor sakta börjat återgå till det normala. Även om olika kriser och lidanden, inte minst kriget i Ukraina, naturligtvis fortfarande måste hanteras.

Många ser 2023 som året för “korrigering av fel”. Supply-Chain-industrin står inför ett vägskäl. Ska man fortsätta ”som vanligt” och lita till beprövade metoder eller ta chansen att bygga en försörjningskedja som gör det möjligt att förutse, undvika och frodas i en föränderlig miljö? För trots att man inom världens leveranskedjor börjar se ljuset i tunneln finns det fortfarande stora utmaningar. Några av de största är ett växande behov av kompetent arbetskraft, stigande fraktkostnader, förseningar och brist på viktiga insatsvaror och material. Det totala värdet på den globala Supply Chain -industrin kommer i år att nå 21,95 miljarder USD. 2026 beräknas värdet ha stigit till över 30 miljarder USD. Det är en enorm möjlighet. Vägen till en smidigare drift av de globala leveranskedjorna går genom nytänkande, ökad flexibilitet och förbättrad lagerhantering. Med andra ord är det hög tid för dig som beslutsfattare inom inköp och logistik att genomlysa din organisations Supply Chain funktion för att identifiera möjligheter till rena besparingar men även ökad processeffektivitet.

Vi på ValueOne har hjälpt våra kunder att utveckla och effektivisera sin Supply Chain i snart 13 år. Låt oss hjälpa dig också, låt oss prata review av din Supply Chain!

https://www.spglobal.com/marketintelligence/en/news-insights/blog/supply-chain-2023-so-far-in-10-data-points