Svårt att sova?

Nio orsaker till sömnlösa nätter för Supply Chain-specialister

Nästa generation inköpare måste göra det som AI inte kan

Inköpsrollen som vi känner den är på väg att förändras. I takt med att automatiseringen och robotiseringen har ökar och distansarbete blivit vanligare är det andra förmågor och kunskaper bredvid de traditionella som betonas i inköpsrollen.

Mer Supply Chain i styrelserummen

En trend under senare år är att fler av de större börsföretagens styrelser sett ett ökat behov av Supply Chain-kompetens i styrelserummen. Med tanke på de stora utmaningar som många företag nu och framöver står inför är detta en självklar utveckling liksom en fråga vi på ValueOne drivit länge! En välfungerande och utvecklad funktion för Supply Chain handlar ju om så mycket mer än att ”bara flytta lådor”. Ytterst ska funktionen stödja övergripande affärsmål. Såklart. Och då behöver frågorna drivas på högsta nivå. Nya EU-direktiven avseende hållbarhetsaspekter i leveranskedjan (CSRD) gör också behovet av relevant kompetens på styrelsenivå angeläget.

Ska Detaljhandeln visa vägen?

Vi på ValueOne har erfarenhet av att utveckla och effektivisera Supply Chain inom en mängd olika branscher och hjälper gärna till att säkra din Supply Chain för framtiden.

Nu vänder det – vi är på rätt väg!

Det är ingen hemlighet att Covid-pandemin satte världens försörjningskedjor under stor press. Containerpriserna ökade, det rådde akut brist på halvledare och elektronikkomponenter och det var svårt att hitta kompetenta medarbetare. För att bara nämna några utmaningar. Branschen dras fortfarande med flertalet störningar men det ser ut som att världens försörjningskedjor sakta börjat återgå till det normala. Även om olika kriser och lidanden, inte minst kriget i Ukraina, naturligtvis fortfarande måste hanteras.

Glad Midsommar önskar vi på ValueOne!

Kompetensförsörjning vid rätt tidpunkt!

Kompetensförsörjning är inte alltid så lätt som det låter. Vi vet eftersom vi i tidigare roller har suttit i samma sits som våra kunder. Kompetensgap ska stängas, hastigt uppkomna vakanser tillsättas och nya människor ska lotsas in i organisationen samtidigt som produktionens hjul måste fortsätta att snurra med krav på att snäva budgetramar hålls. Helst ska det också ske ”igår”…

Möt Peter Issa, en av våra kompetenta medarbetare!

CIPS and ValueOne develops buyer training programme for Electrolux

ValueOne and the Chartered Institute of Procurement & Supply (CIPS) has been training the buyers of tomorrow at global company Electrolux so the team can focus on cost efficiencies, reducing risk, improving surety of supply, quality and supplier relationship management.

Hur hanterar du inflationen?

Har du rätt kompetens och resurs för att bromsa den prisutveckling som drivs av inflation? Kostnaderna för logistik har under en längre tid utvecklats ogynnsamt. (Även om t.ex. översjöfrakterna sjunkit kraftigt under 2022, är de fortfarande drygt 100 % högre än innan pandemin). Till detta kommer nu stigande kapitalkostnader som kommer att påverka i princip alla kostnader/inköpskategorier.

Glad Midsommar önskar ValueOne!

Glad Påsk önskar vi på ValueOne!

Varmt välkommen till ValueOne, Stefan Holmström!

God Jul & Gott Nytt År önskar vi på ValueOne!

ValueOne stöder BRIS

Julen är allas högtid men framförallt är den barnens. Men för många barn är den en enda lång väntan på att vara över. Bris finns till för att ge barn en möjlighet att prata med en trygg vuxen vilket varit extra viktigt i år med tanke på den extrema situation vi haft på grund av pandemin. Därför väljer vi att avstå från julklappar utan skänker istället pengar till Bris.

Hur hållbar är du själv? Ett uppvaknande med potential för andra

Hållbarhet och klimatarbete står på mångas agenda numera, inte minst bland stora, progressiva tillverkningsföretag med uppenbar miljöpåverkan. Men hur stort CO2-fotavtryck kan egentligen ett medelstort konsultföretag som främst arbetar digitalt göra på sin omgivning? Mer än man först tror, faktiskt. Men som tur är finns det kloka åtgärder att ta till.

Trevlig midsommar önskar vi på ValueOne!

Trevlig midsommar önskar vi på ValueOne! Vi vill också passa på att rikta ett stort tack till alla konsulter och kandidater, kunder och samarbetspartners för ett så här långt fantastiskt 2021. Nu ser vi ser fram emot sommaren med välförtjänt och efterlängtad ledighet liksom en höst där allt förhoppningsvis återgår till något som liknar ett normalläge och att vi då får träffas på riktigt igen!

Årets ValueOne Stipendiater

Årets ValueOne-stipendier går till Andreas Blixberg Caldana och Filip Kroon, studerande vid Jönköpings Tekniska Högskola, program Industriell organisation och ekonomi - Logistik och ledning.

Att arbeta hos ValueOne: Konsulter som är högt värderade både hemma och ute

Ända sedan starten 2009 har ValueOne visat på stadig och kontrollerad tillväxt, något som inte ens Corona-året 2020 kunde rubba. Bakom framgångarna ligger förstås en mängd olika faktorer. Men grundarna själva är övertygade om att inställningen till de egna medarbetarna är en av de viktigaste aspekterna, just för att kärnverksamheten handlar om kompetensbaserad konsultverksamhet.

Så skapar du hållbara leverantörskedjor: Agera i tid och följ upp leverantörsvalen

Det företag som inte fortlöpande arbetar aktivt med att utvärdera sina leverantörskedjor löper ständig risk att ställas inför ett bryskt uppvaknande. Oavsett om det gäller leveranser av varor eller tjänster måste uppföljning, utvärdering av leverantörer och företagets Supply Chain utgöra en naturlig del i inköpsarbetet. Att inte tänka efter före och göra jobbet medan tid är, riskerar att sätta stora värden på spel.

Glad Påsk önskar vi på ValueOne!

ValueOne fortsätter att växa – nu med kontor i Jönköping

Vi har förstärkt vår lokala närvaro i södra Sverige med ett kontor i Jönköping. Vår nya regionchef Marcus Ljung stödjer befintliga och nya kunder genom att erbjuda ValueOne’s tjänster inom Supply Chain Management – Inköp & Logistik.

En Interimslösning som bidrar med mer än en konsult

Enligt ValueOnes filosofi är det viktigt att en interimslösning bidrar med alla de möjligheter den potentiellt rymmer. Att ta in en medarbetare i sin organisation interimt kan handla om allt från att snabbt täcka upp för temporära vakanser till aktiva val att tillföra ny kompetens eller extra resurser under en begränsad tid.

Gott Nytt År!

Vi lägger ett minst sagt annorlunda år till handlingarna och sänder ett varmt tack till alla våra fantastiska konsulter, kunder, samarbetspartners och kandidater.

Kunddriven Supply Chain skapar konkurrenskraft och resultat

Trots att många företag lägger mycket resurser och tid på att utarbeta och bygga sin strategi och affär kring sitt erbjudande och marknadsföring av sina produkter eller tjänster, är det fortfarande allt för många som missar kopplingen mellan strategin och själva genomförandet kopplat till Supply Chain Management och Operations.

ValueOne växer – och öppnar nytt kontor i Uppsala!

Trevlig Halloween önskar vi på ValueOne!

Våra styrkor blev framgångsfaktorer i krisen

När vidden av pandemin gick upp för företag och organisationer i vintras ställde många sig på bromsen och gjorde sitt bästa för att riskminimera. Även ValueOne snubblade till i steget inledningsvis, men sedan plockade man upp sina bästa verktyg, ställde om och satte både sig själva och kunduppdragen i digitalt framkantsläge. Resultatet lät inte vänta på sig, man knäckte koden och kan efter tre kvartal räkna in både bibehållna och nya uppdrag. Dessutom en positiv omsättningstrend och framför allt, fortsatt nöjda kunder.

Hur hanterar du risk i din Supply Chain?

Globala leveranskedjor blir mer komplexa, detta har inte minst COVID 19 pandemin och dess påverkan på varuförsörjning på ett påtagligt sätt påmint oss om. Vikten och betydelsen av att hantera och värdera risker i sourcing- och distributionsprocessen har aldrig varit mer kritisk än nu. Detta ställer nya krav på företag och på Supply Chain organisationer, då en av de mest värdeskapande ansvar som dessa skall bidra med, handlar om att identifiera risker. Därmed fyller Supply Chain organisationen en ovärderlig roll som både ”beskyddare”, men också möjliggörande för verksamheten.

Kompetensförsörjning vid rätt tidpunkt!

Att använda sig av interimslösning i sin organisation kan handla om att snabbt täcka upp för vakanser, men också om ett aktivt val att tillföra ny kompetens eller att tillsätta extra resurser under en begränsad tid. Oavsett vilket, är ValueOne´s utgångspunkt att en interimslösning skall bidra med alla de möjligheter den potentiellt rymmer utifrån behov och situation.

Trevlig Midsommar!

Ha en riktigt trevlig Midsommar!

Affärsmässighet i kombination med goda relationer!

Lite, inte alls eller fullt tillräckligt – hur mycket energi lägger er organisation på att upprätta, hantera, följa upp och vidareutveckla era avtal och kontraktsprocesser? – Efter många år med insyn vill jag hävda att ytterst få företag drar den fulla nyttan och hämtar hem hela potentialen på området, säger Christer Atterström, VD för ValueOne och en av företagets grundare. Många tänker säkert att de ändå gör ett hyggligt jobb, men blundar i själva verket för många av de värden som finns att hämta. Det handlar bara om affärsmässighet och om att ha en tydlig process på plats – och att verkligen följa den.

Trevlig Nationaldag!

Ha en riktigt trevlig Nationaldag!

Glad Påsk!

Tack alla kunder, partners, konsulter och kandidater för fint samarbete under ett första kvartal som inte liknar något vi någonsin upplevt tidigare.

Tänk process och helhetssyn – och bli en vinnare!

Många företag anar att de antagligen inte arbetar optimalt med sina inköps¬processer. De saknar ett strukturerat angreppssätt som stödjer affärsmålen, i stället är det vanans makt, gamla rutiner eller personberoende arbetsmetoder som i praktiken styr den verksam¬het som i många företag är ett grundläggande verktyg för att säkra uthållig lönsamhet. Med en process som bygger på tre tydliga huvud¬steg kan man optimera allt från kostnader och ledtider till sin lagerhållning samt stödja företagets övergripande mål.

Walk&Talk

Nöden är uppfinningarnas moder! I en tid där inget längre är som det vi är vana vid, där fysiska möten (inomhus) är satt på paus är det dags att ta fram vår kreativa sida för att hålla hjulen rullande.

Möt Thomas Larsson - ny Regionchef på ValueOne med ansvar för Region Norr

Thomas Larsson är ny regionchef på ValueOne med ansvar för ett stort geografiskt område som sträcker sig från norra Mälardalen ända upp till riksgränsen. tillsammans utveckla region Norr. Tveka inte att höra av dig till Thomas för att diskutera hur ValueOne kan stödja dig och ditt företag genom att Utveckla och Effektivisera din Supply Chain. Thomas nås på thomas.larsson@valueone.se, 070-6502016.

När såg ni senast över er leveranskedja?

Alla, även de mest välskötta företag, kan ha anledning att genomlysa och utvärdera sina leveranskedjor så att såväl materiella som immateriella värden kan definieras och mätas. Resultatet av en sådan genomlysning skapar insikter på flera plan och inte enbart av ekonomisk natur.

Värdeskapande i fokus vid Interimslösning

Någon i ledningsgruppen går hastigt till en konkurrent, en medarbetare drabbas av sjukdom eller någon visar sig inte vara rätt person för en ny utmaning – hjälp, vad göra, hur får man snabbt fram en ersättare? Oavsett vilket är det enligt ValueOnes filosofi avgörande att interimslösningen bidrar med alla de möjligheter den potentiellt rymmer.

En riktigt God jul och ett Gott Nytt År!

Tiden går fort när man har roligt! Ännu ett år närmar sig sitt slut och vi vill tacka alla våra kunder, konsulter, kandidater och samarbetspartners för ett riktigt bra 2019. Nu ser vi fram emot ett minst lika fantastiskt 2020. Tillsammans ser vi till att det blir så!

ValueOne och Prodelox i strategiskt samarbete

 Genom att låta flera kompetenser vara med och arbeta parallellt i utvecklings-, förnyelse- eller ”cost-out”projekt på konsultbasis, kan tillverkande företag accelerera och effektivisera sitt utveck­lingsarbete i oanad omfattning. ValueOne och Prodelox har skapat ett gemensamt erbjudande där kombinationen av djup kompetens inom såväl produktutveckling som leveranskedjor och kostnadsoptimering hjälper uppdragsgivarna att utveckla lösningar som är konkurrenskraftiga, väldesignade – och lönsamma.

”Att vara med och driva ValueOnes expansion var avgörande för mig”

ValueOne växer och vi är nu etablerade i Sydvästra Sverige med en drivande regionchef i spetsen och ett ökande antal kunduppdrag inom våra tjänsteområden: verksamhetsutveckling, rekrytering och interim management.

Trevlig Halloween önskar vi på ValueOne!

”Mitt första riktiga jobb var som interimskonsult med uppdrag som inköpskoordinator, nu är jag taktiskt inköpare!”

Det kan både vara en bra idé och utvecklande att börja sin yrkeskarriär med ett interimsuppdrag hos ValueOne. Med rätt ingång, attityd och stöd, kan ett första uppdrag snabbt utvecklas till mer kvalificerade uppgifter och ansvar.

”Interim konsulten började jobba redan under första mötet”

Inom en Supply Chain verksamhet uppstår av olika anledningar resursbehov som omgående behöver besättas med rätt kompetens och profil. Lyssna på hur Stefan Måhl, VP Global Sourcing på Munters Europe, framgångsrikt vände sig till ValueOne för att hantera sitt kompetensbehov inom Indirekt material. Gå in på vår artikel och klicka på länken.

ValueOne fyller 10 år!

Det är med en enorm stolthet vi kan konstatera att ValueOne fyller jämnt! 2009 bildades ett kompetent, lättillgänglig och snabbfotat företag som vi valde att kalla ValueOne. Sedan starten har vi framgångsrikt hjälpt våra kunder att utveckla och effektivisera sin Supply Chain. Med vår bakgrund från ledande befattningar inom Supply Chain Management i olika branscher och organisationer förstår vi just ditt behov. Tveka alltså inte att höra av dig om du behöver hjälp att vidareutveckla eller resursförstärka. Vi vill gärna samarbeta med dig!

Hur är det att arbeta som konsult hos ValueOne?

Denna vecka snabbintervjuar vår redaktör Peter, Sabina som arbetat som interim konsult i ett längre inköpsuppdrag inom oil & gas branschen. Gå in på vår artikel, klicka på länken och lyssna på Sabina.

Supplier Relations Management: Gör gemensam sak med dina leverantörer!

Är dina leverantörer verkligen på samma lag som du? Eller är de några du ständigt betraktar med misstänksamhet, buren av känslan av att de har en helt annan agenda som inte stämmer med din? Då är det hög tid att jobba fram en leverantörsstrategi tänka om, att du närma dig dina leverantörer, och börja samarbeta kring överenskomna, mätbara resultat. Att samarbeta utifrån en strategi och mål skapar konkurrens- och kundfördelar och mätbara resultat för båda parter.

En Interimslösning som tillför mer än en konsult

Att ta in en medarbetare i sin organisation interimt kan handla om allt från att snabbt täcka upp för temporära vakanser till aktiva val att tillföra ny kompetens eller extra resurser under en begränsad tid. Oavsett vilket är det enligt ValueOnes filosofi avgörande att interimslösningen bidrar med alla de möjligheter den potentiellt rymmer.

Trevlig Midsommar!

Vi på ValueOne vill önska alla våra medarbetare, kunder och samarbetspartners en riktigt Trevlig Midsommar och tacka för ett fantastiskt första halvår!Vi hoppas alla får en skön, välförtjänt ledighet och laddar inför nästa halvår med fortsatt tillväxt och spännande uppdrag där vi hjälper våra kunder att utveckla och effektivisera sin Supply Chain.

Sign up now for our free Inventory Management webinar:

Optimizing your inventory management process

Styr lagret baserat på fakta och öka lönsamheten

Lagerstyrning handlar inte bara om att köpa och lagra utan bör sättas upp som en noggrant strukturerad process som fokuserar på kapitalutnyttjande tillsammans med försäljnings- och lönsamhetsoptimering. Här ger ValueOnes Christer Atterström och Jörgen Månsson sin syn på hur man genom att skaffa sig kontroll, struktur och en process uppkopplat mot affärens förutsättningar och strategi, lägger grunden ökad proaktivitet och optimering av företags lagerhantering genom användande av moderna, digitala planeringsverktyg.

Låt din Supply Chain blir vinnare när AI möter människan

I ett kontorshus i Nacka utanför Stockholm har ValueOne sitt huvudkontor, ett konsultföretag som på knappt tio år har gjort sig ett namn i Sverige och expanderat starkt inom Supply Chain Mana­gement. Bakom framgångarna ligger gedigen förankring, välutvecklad känsla och kunskap för kundernas behov samt insikter om hur man applicerar nya rön i verkliga lösningar

ValueOne växer – ny Regionchef och nya kontor i Göteborg och Malmö!

ValueOne expanderar och vi är mycket glada över att att kunna välkomna Thommy Hultén till ValueOne som ny regionchef för Sydvästra Sverige. From april har vi dessutom nya adresser och ni hittar ni oss nu på Vassgatan 2 i Göteborg som tillsammans med vårt nya Malmökontor på Nordenskiöldsgatan 24 kommer att utgöra basen för regionen.

ValueOne Supply Chain Experience April Stockholm

Vårens Supply Chain Experience i Stockholm gick av stapeln den 4 April på vårt nya kontor på Cylindervägen 12 i Nacka Strand.

Category Management training in May

Category Management training in Business Lounge in Sickla in Nacka, Stockholm on 14-15 May 2019. Contact us by email on info@valueone.se or call us on +46 (0)73 222 6430 to sign up or learn more.

"Hur agerar man chef när beslut som måste ta på en sekund granskas i detalj och kan avsluta en karriär"?

Jonas Eriksson – Sveriges mest framgångsrika fotbollsdomare besökte ValueOne's Supply Chain Experience i Linköping förra veckan.

Sign up for Negotiations training in Stockholm in April!

Enhance your skills to become a more confident and effective negotiator. This two-day course aims to explain the key stages of the negotiation process and the tactics associated with persuading and influencing sales personnel to agree the best deal.

Full fart in i det nya året!

Full fart in i det nya året! ValueOne fortsätter att växa! Nya kunder hör av sig och redan etablerade samarbetspartners fortsätter ge oss sitt förtroende. Vi utvecklar hela tiden vår verksamhet och vårt erbjudande för att ännu bättre möta deras och den nya tidens utmaningar inom Supply Chain Management.

God Jul och Gott Nytt år!

Ett varmt tack från oss på ValueOne till alla kunder, kandidater, konsulter och samarbetspartners för ett fantastiskt 2018!

Årets sista Supply Chain Experience

"I huvudet på en stjärnsäljare" och "Blockchain" var teman och diskussionsämnen på årets sista ValueOne Supply Chain Experience i Malmö och Stockholm nu i december.

Modern Supply Chain Management avgörande för framgång och resultat

– Det räcker inte med en marknads- och säljstrategi kring sitt erbjudande, utan man måste koppla detta till hur man operationellt genomför och leverera på strategin, det vill säga vilka inköpslösningar och logistikupplägg som stödjer och levererar effektivitet, säger Christer Atterström, vd och grundare på ValueOne, specialister på Supply Chain Management.

Logistik&Transport på Svenska mässan i Göteborg 5-7 November

”Ett mål utan en tydlig väg framåt stannar oftast bara vid en dröm”

Stort tack till Magdalena Forsberg för ett inspirerande och engagerat föredrag på ValueOne’s Supply Chain Experience härom kvällen.

Glad Midsommar!

Vi på ValueOne vill önska alla våra medarbetare, kunder och samarbetspartners en riktigt Glad Midsommar och tacka för ett fantastiskt första halvår!...

Glad Påsk!

Vi på ValueOne vill önska alla våra kunder, kandidater, konsulter och samarbetspartners en Glad Påsk!

Supply Chain Experience i Malmö Våren 2018

Fullt till sista stol på vårt ValueOne Supply Chain Experience i Malmö i onsdags! Ett event för chefer och specialister inom inköp och logistik.

Nya tidens digitala försörjningskedjor blir bara så bra som de som hanterar dem

De nya digitala teknologierna som nu växer fram ger stora möjligheter till ökad hastighet och precision i genomförande samtidigt som effektivisering kan åstadkommas.

Investera i din framtid! Se inbjudan till ValueOne Supply Chain Experience i Linköping 31/1. OSA senast 18/1.

God Jul och Gott Nytt år önskar alla vi på ValueOne

New partnership between procurement and supply chain management specialists offers more support and knowledge in Sweden

Mot ny adress...

Vi lämnar nu vårt tidigare kontor på Augustendalsvägen 19 för nya, fina lokaler på Cylindervägen 12 i Nacka Strand.

Möt Carl Henriksson - nytt stjärnskott på ValueOne

Carl är född och uppvuxen i Luleå och har bott i USA de senast fyra åren. I USA representerade han simlaget och läste en Bachelor of Business Administration (B.B.A), med inriktning inom Management, Marketing och HR, vid Urbana University i Urbana, Ohio.

Skåne nästa - ValueOne tar nästa steg på resan.

ValueOne expanderar ytterligare och väljer Malmö som nästa etableringsort. Den 25 oktober öppnar vi vårt nya kontor i Malmö. Detta är vårt tredje kontor och planen är att fortsätta denna expansion över landet.

ValueOne växer - Vi etablerar oss i Östergötland.

För att kunna stötta våra kunder i Östergötland ännu bättre öppnar vi nu kontor i Linköping . Från och med den första augusti hittar ni oss i Mjärdevi Science Park på Teknikringen 10, Linköping. Det finns ett starkt behov av vår specialistkompetens i regionen och väljer därför att starta vårt andra kontor just här. Varmt välkomna till oss!

Head of Production & Sourcing to Climeon – Business for a better world.

In 2016, Climeon was recognized as “Climate Solver” by the World Wildlife Fund WWF (sv. Världsnaturfonden) and endorsed by its customer Richard Branson, due to its potential to reduce greenhouse gas emissions on a global scale...