Styr lagret baserat på fakta och öka lönsamheten

Lagerstyrning handlar inte bara om att köpa och lagra utan bör sättas upp som en noggrant strukturerad process som fokuserar på kapitalutnyttjande tillsammans med försäljnings- och lönsamhetsoptimering. Här ger ValueOnes Christer Atterström och Jörgen Månsson sin syn på hur man genom att skaffa sig kontroll, struktur och en process uppkopplat mot affärens förutsättningar och strategi, lägger grunden ökad proaktivitet och optimering av företags lagerhantering genom användande av moderna, digitala planeringsverktyg.

 – Hur man sköter sina materialflöden är en kritisk punkt som har mycket större påverkan på resultat- och balansräkning än vad många kanske föreställer sig, säger Christer Atterström, VD och grundare av ValueOne. Det här är en disciplin med åtgärder som borde stå högt, mycket högt, på många fler företags to do-list, inte minst för att detta direkt påverkar hur man kan överträffar kundernas förväntningar och positivt påverka företagets ”top line”.

Det Christer Atterström och Jörgen Månsson, partner på ValueOne, pekar på är fundamentalt för företag som vill ta nästa steg i sin utvecklingsresa. Att hålla koll på lager och flöden handlar i dag om så oändligt mycket mer än vad det gjorde för bara en fem-tio år sedan. Globalisering, konkurrens och teknikutveckling har ökat och utrymmet för ”ineffektivitet” är borta, alla delar i företaget och inte minst i företagets Supply Chain måste hänga samman för att leverera på företagets strategi och tillväxt.

Lagerstyrning som konkurrensmedel

Genom att optimera sina materialflöden baserat på ingående kännedom om egen och kundens förutsättningar, kan företag öka försäljning, skapa nöjdare kunder och därmed bidra till att som lönsamheten ökar. Christer Atterström utvecklar varför synen på lagerstyrning har förändrats:

“Vi möter varje dag företag som letar efter sätt att växa sin affär och vinna slaget på marknaden. Att göra det på traditionellt sätt – tex. genom att investera i marknadsföring, har blivit alltmer komplext, kräver mer kreativitet och tar tid. Genom att aktivt jobba med lagerstyrning kan man med mindre ansträngning och kortare tid uppnå väsentliga resultat samtidigt som man ökar sin kunskap och integration med sina kunder – det är en ”Win-Win”-situation”!

Förstå förutsättningar

Teknikutvecklingen har gjort att det idag finns olika kostnadseffektiva verktygslösningar

för att förfina och förädla hur man styr sina flöden och sitt utbud. Tillgängligheten för företag har ökat p.g.a. att dessa verktyg kräver mindre investering och implementationskostnaderna är låga. Men ValueOne menar att man skall börja i en annan ända:

– Ofta söker man lösningar och förbättringar genom att omedelbart titta på olika nya verktyg, moduler eller ”add-ons” till befintliga lagerstyrningslösningar – när man borde starta med att göra en rewiev som tittar på helheten som tex.: modell för den faktiska efterfrågesituationen, metodik, kompetens och färdighet i planeringen, robusthet i processer och masterdata-kvalitet & hantering säger Jörgen Månsson och fortsätter:

– I grunden handlar det om att skaffa sig kontroll, struktur och process uppkopplat mot affärens förutsättningar och strategi, för att sedan värdera och implementera användande av för företaget rätt verktyg som kan underlätta, ytterligare optimera och effektivisera genomförandet.

När företaget väl har lagt grunden, kan man sedan får verklig utväxling med rätt verktyg. Tidigare var man mer hänvisad till sådant som beställningspunkter, erfarenhet och viss magkänsla, idag däremot kan man föra in så många fler parametrar, säger Jörgen Månsson. När man låter algoritmer göra jobbet når man en helt annan grad av flexibilitet, följsamhet och stringens.

 Systematik ökar träffsäkerheten

Vikten av att hela tiden systematiskt jobba med att optimera lagerstyrning både utifrån rätt förutsättningar och användningen av lagerstyrningssystem exemplifierar

Jörgen Månsson genom att lyfta fram kapitalbindning och kundnöjdhet som två områden där det finns stora vinster att göra, men som inte alltid drar i samma riktning:

– Alla vet att det är en dödssynd att inte kunna leverera, följden blir att man måste ligga med aningen för stora lager, troligen finns de också på fel plats i företagets Supply Chain, Tänk dig att du i stället kan förutse behoven mycket mer precist, alltid vara rätt sorterad och alltid kunna göra kunden nöjd. Men utan det jag kallar ”överlager” och utan spill eller behov av att i slutänden sänka pris eller i värsta fall kassera varor.

Skillnaden mot vad inköpare, supply planners och logistiker kan åstadkomma på egen hand jämfört med om de har rätt förutsättningar, systematik och ett anpassat modernt IT-stöd är milsvid, enligt Jörgen Månsson:

– Med all respekt, men det går faktiskt inte att jämföra. Inte ens om vi pratar på en mer begränsad, hyggligt lokal nivå. Och definitivt inte om vi är inne på företag som opererar nationellt eller internationellt. Det krävs så mycket mer än enkla tumregler och historiska data för att få den fulla hävstången. Men med rätt stöd, och i slutänden när allt kuggar i, med ordrar till leve­rantörer, nöjda kunder, optimerade flöden och ökad produktivitet, ja då märks skillnaden snabbt på resultatet.

 Flexibla och följsamma verktyg

ValueOne samarbetar bland andra med Profittools, ett företag inom molnbaserade lager­­­hanteringstjänster med avancerade automatiserade beräkningslösningar som passar för flera olika branscher och typer av verksamhet.  I deras system läggs stor vikt vid enkel implementering och att lösningen måste vara snabb och följsam:

– En av huvudpoängerna är såklart att verktyget är kostnadseffektivt, är enkelt att använda, kan användas på hela eller utvalda delar av varuområden och att justeringar av olika slag ska ske lika snabbt som automatiskt, säger Jörgen Månsson. Och det i sin tur utgör grunden för att uppnå ständiga förbättringar och ökad precision. Det förutsätter förstås att det finns tydliga KPI:er och återkommande uppföljning.

Men hur tänker då personer med så omfattande egna erfarenheter av att hantera supply chain-uppdrag i mångmiljardklassen – vilka passar den här typen av lösningar för? Finns det några fallgropar?

– Den är typen av digital lagerstöds lösningar passar i grunden för alla företag som vill göra sin kunder nöjda och förbättra sitt resultat, utan att binda onödigt kapital i sina lager, naturligtvis alltid med utgångspunkt från sin egen verksamhet, situation och målsättningar säger Christer Atterström.

– Vad fallgroparna beträffar … att inte ta sig an den här typen av frågor med en strukturerad process skulle förstås kunna vara en fallgrop, betonar Jörgen Månsson.

A och O är att bemästra sina grunddata, gör man inte det kommer det sannolikt att gå snett i slutänden oavsett vilket verktyg eller systemstöd man använder.

Men att inte agera ska förstås ställas mot vad tappade affärer, upp­bundet extrakapital, återkommande lagernedskrivningar och förslösade resurser redan kostar många företag.

Modern lagerstyrning stöder företagets leverans   

Vilket är då ValueOnes bästa råd till den organisation som vill titta närmare på hur man kan utveckla sin lagerhantering? I vilken ände börjar man?

– Det finns så många perspektiv kopplat till hur företag hanterar sitt lager, man måste se detta i ljuset av vad tex. missnöjda kunder, uppbundet extrakapital, återkommande lagernedskrivningar och förslösade resurser kostar varje dag för många företag.

Det krävs förstås en grundlig, inledande analys för att fastställa nuläget och en plattform att starta från, säger Christer Atterström. Den fortsatta processen behöver även definiera hur bemanningen ska se ut, vilka organisatoriska förändringar som kan krävas och hur arbetet ska monitoreras. Varje steg måste utgöra en del av en solid process för att bygget ska bli stabilt och kunna leverera de utlovade fördelarna.

Den klassiska utgångspunkten att affären drivs genom att: ha rätt vara, till rätt pris, på rätt plats, vid rätt tillfälle och till rätt kund gäller fortsatt. En modern, rätt uppsatt lagerstyrningshantering stöder företagen att leverera på målen med ökad precision i en globaliserad, konkurrensutsatt och snabbrörlig miljö.

ValueOne Nyheter | Skribent: Peter Åslund

 

Inbjudan till Webinar

ValueOne och Profittools erbjuder ett gemensamt, kostnadsfritt 30 minuters Webinar vid två tillfällen med fokus på modern, avancerad lagerstyrning på temat: ”Optimizing your inventory management process”.

Tidpunkter: 

  • Fredagen den 28 Juni kl. 11.00
  • Onsdagen den 3 Juli kl. 11.00

Är du intresserad?

Anmäl dig på info@valueone.se, ange ”Inventory Webinar” tillsammans med tidpunkt.