Mina egna upplevda erfarenheter och behov skapade ValueOne!

Under mina 30 år i olika chefsbefattningar i olika linjeroller som Inköpschef, Logistikchef samt chef för Operations och Supply Chain, upplevde jag ofta att de tjänster som jag köpte inte alltid motsvarade mina förväntningar i alla delar.

När jag såg ett behov att nyrekrytera eller hitta bra interims- och resurskonsulter upplevde jag att de etablerade rekryterings- och bemanningsföretagen inte alltid förstod alla dimensioner i det jag sökte.

Trots tydliga rollbeskrivningar upplevde jag som uppdragsgivare att jag fick göra en stor del av jobbet själv. Grundläggande urvalsunderlag, som till exempel screening och profilutvärdering, blev mina arbetsuppgifter när jag behövde en ny medarbetare eller resurskonsult.

Även vid behov av mer avancerade konsulttjänster, som när jag till exempel ville komma vidare med nya idéer eller metoder, upplevde jag att det saknades en samarbetspartner med nödvändig operativ erfarenhet. Det fanns många bra alternativ utifrån strategi och best practice men få med bakgrund i linjeroller och med kunskap att driva förändrings- och implementeringsprocesser för att säkerställa resultat.

Min erfarenhet av vad som saknades i de tjänster som jag köpte bekräftades gång på gång av personer i mitt nätverk och det var detta som över tid blev grunden till ValueOne. Jag ville kunna erbjuda marknaden relevanta tjänster utifrån mina egna upplevda erfarenheter och behov.

Jag hade också länge drömt om att driva ett eget företag utifrån mina förutsättningar och insikter med fullt ansvar för leverans och resultat.

Det är därför jag med enorm stolthet, mer än tio år efter starten, kan konstatera att mina upplevda behov stämde överens med marknadens. 2009 bildades nämligen ett kompetent, lättillgänglig och snabbfotat företag som levererar olika tjänster från strategisk till operativ nivå inom Supply Chain Management som jag valde att kalla ValueOne.

Välkommen till ValueOne!

Christer Atterström

VD och Grundare

ValueOne har idag kontor i Stockholm, Linköping, Göteborg, Uppsala och Malmö och med bibehållet krav på högsta kvalitet i leverans med kunden i fokus där vi alltid ska addera ett värde, siktar vi på fortsatt tillväxt där bara vi själva, tillsammans med våra kunder sätter gränserna för vad som är möjligt.