Våra styrkor blev framgångsfaktorer i krisen

När vidden av pandemin gick upp för företag och organisationer i vintras ställde många sig på bromsen och gjorde sitt bästa för att riskminimera. Även ValueOne snubblade till i steget inledningsvis, men sedan plockade man upp sina bästa verktyg, ställde om och satte både sig själva och kunduppdragen i digitalt framkantsläge. Resultatet lät inte vänta på sig, man knäckte koden och kan efter tre kvartal räkna in både bibehållna och nya uppdrag. Dessutom en positiv omsättningstrend och framför allt, fortsatt nöjda kunder.

– Självklart såg även vi, precis i början, ett scenario med riktigt tuffa tider, säger Christer Atterström, VD och grundare av ValueOne. Det rådde ju närmast under­gångsstämning där några veckor i mars när ingen riktigt visste något. Men en sak insåg vi genast, nu handlar det om att ha ett tydligt fokus, att agera agilt och jobba digitalt.

Så blev det, arbetsmetoder och processer ställdes om, i samråd med kunder och de egna medarbetarna. Att ValueOnes erbjudande inom verksamhetsutveckling, interim och rekrytering bygger på att säkerställa rätt kompetens för respektive befattning, bransch och situation utgjorde förstås en särskild utmaning:

– Det säger sig självt att ett personligt möte där man utvärderar en kandidat är något annat, säger Christer Atterström. Vi vill få en bild av hela människan och när mötet sker digitalt måste man ta till andra metoder och ingångar och det var en omställning initialt.

Digital uppsida

Till fördelarna med de digitalt baserade mötes- och kommunikationsprocesserna hör att processerna kan struktureras för att gå snabbare i och med att det är enklare att tex. få till möten och att man slipper lägga tid på resor. Men kvaliteten då, riskerar inte den att bli lidande när man kanske inte ses fysiskt eftersom man ”tappar” dimensionen i det fysiska mötet?

– Vårt beprövade grundkoncept gällande hur vi kvalitetssäkrar är detsamma, men våra metoder har vi justerat så vi ser inga som helst tendenser i den riktningen, säger Jörgen Månsson, Partner hos ValueOne. Visst, det krävs extra skärpa i processen men jag konstaterar att vår leverans håller minst samma nivå som tidigare.

Konkludera gemensamt

Jörgen Månsson tipsar om ett knep som i all sin enkelhet kan göra stor skillnad i samband med alla slags digitala möten, att ta för vana att konfirmera att alla är med på noterna om vad som ska avhandlas/diskuteras, vad som just har diskuterats och beslutats:

– Det kan låta banalt, men en så enkel åtgärd, muntligt och direkt innan mötet avslutas, ökar kvaliteten högst väsentligt och gör att man fångar upp miss­förstånd som riskerar dra ner tempot och leda till fel, framhåller han. Det vanliga ”eftersnacket” mellan kollegor, affärspartners, kandidater etc. finns det ju inte möjlighet till, sedan tenderar ju notat och protokoll att inte hinna läsas. Då är det klokt att gemensamt sammanfatta innan man lämnar mötet.

Pandemins följder har som bekant slagit väldigt olika beroende på bransch och verksamhet. Vissa näringar har sett ”all time high”-siffror, andra har fått använda allt sitt skarpsinne för att alls kunna överleva. Några har mött ökad efterfrågan men har samtidigt drabbats av strypta varu­flöden och stängda gränser.

– En styrka för oss på ValueOne är att vi har en så bred palett att erbjuda, framhåller Jörgen Månsson. Eftersom vi dessutom är etablerade i många olika branscher har vi fått för­troendet att bistå både kunder i kris och kunder som helt plötsligt hade behov av att inrätta helt nya organisationer och samhällskritiska varuflöden som en direkt följd av pandemin.

Följsamhet ett nyckelord

Konsulter måste förstås alltid vara flexibla och snabbfotade, det ligger i rollen, men Jörgen Månsson medger gärna att 2020 har bjudit på extraordinära ut­maningar som har krävt allt från takt och känsla till yttersta följsamhet:

– Bara en sådan sak att vi alla själva, i stort sett över en natt, jobbade hemifrån, innebar förstås en utmaning. Vi hade inte klarat att både leverera med kvalitet och hantera nya, stora uppdrag om vi inte hade haft det agila med oss som en del av vårt DNA. Stelbenta strukturer är döds­dömda när allt välts över ända och alla aktörer måste förhålla sig till nya regler på en förändrad spel­plan.

Finaste kvittot

Frågan man nu ställer sig är förstås hur mycket av de virtuella arbetssätten och metoden som ValueOnes medarbetare tänker ta med sig och vidareutveckla den dag pandemin sist och slutligen kan avföras från dag­ordningen?

– Säg så här, vi har under krisen visat att det går att ställa om och leverera kundnytta på högsta nivå även med förändrade förutsättningar, trots att arbetet i allt väsentligt bedrivs och levereras enbart i digitala former, konstaterar Jörgen Månsson.

–Precis, säger Christer Atterström, där har du kärnan – att vi har lyckats utveckla relationer och leverera till helt nya kunder under den här tiden är det bästa kvittot på att vi inte bara har lyckats tackla coronan utan att det som vi byggt ValueOne på, också hjälpt oss att snabbt ställa om och hantera den nya situationen – våra styrkor blev framgångsfaktorer i krisen.

 

ValueOne Nyheter | Oktober 2020 | Skribent: Peter Åslund