Värdeskapande i fokus vid Interimslösning

Någon i ledningsgruppen går hastigt till en konkurrent, en medarbetare drabbas av sjukdom eller någon visar sig inte vara rätt person för en ny utmaning – hjälp, vad göra, hur får man snabbt fram en ersättare? Oavsett vilket är det enligt ValueOnes filosofi avgörande att interimslösningen bidrar med alla de möjligheter den potentiellt rymmer.

Alla med någon erfarenhet vet att en fullskalig rekryteringsprocess tar tid och att det sällan blir bra under press, och samtidigt måste jobbet göras. Ett bra alternativ är då en interimslösning, en person som i kraft av erfarenhet och dokumenterad förmåga snabbt kan ta vid och driva arbetet vidare.

Rätt konsult  

Men att välja en interimslösning är en åtgärd som kan vara behäftad med fall­gropar. Att personen i utgångsläget inte är tänkt att arbeta permanent i företaget betyder inte att det saknas utmaningar. Det ökar snarare trycket på att verkligen få fram exakt rätt kandidat, någon som utan behov av en regelrätt introduktionsfas omgående kan börja bidra.

ValueOne säkerställer detta genom att ha ett rikt urval av kandidater som samtliga har det gemensamt att de i normalfallet är erfarna specialister inom sitt område. Tack vare ett stort nätverk och ett ständigt kontakt- och intervjuflöde kan ValueOne snabbt göra ett träffsäkert urval, oavsett vilka befattningar det handlar om inom Inköp eller Logistik och oavsett om det handlar om operativa och taktiska insatser eller mer strategiska utmaningar på chefsnivå.

Mer än en konsult

ValueOne arbetar med värdeskapande för kunden under hela interimslösningsprocessen, från de inledande sonderingarna fram till att uppdraget är slutfört. Det handlar om att ha en nära dialog, både med kund och konsult för att säkerställa att allt fungerar på bästa möjliga sätt och vid behov också bidra med ValueOnes samlade kompetens.

Genom att vända sig till ValueOne får man snabbt tillgång till en profil som är dokumenterad, granskad och framsållad av experter, dessutom från en part som borgar för resultatet. Tänk ändå om alla situationer som uppstår i verksamheten kunde lösas på så tacksamma grunder.

Vill du veta mer om ValueOnes interim tjänster klicka här:  ValueOne Interimslösning

ValueOne Nyheter | Januari 2020 | Skribent: Peter Åslund