Vårt affärsperspektiv stärker Ert företags konkurrenskraft

Vår kompetens och samarbeten spänner över en mängd branscher och alla perspektiv av värdekedjan inom Supply Chain Management, Inköp och Logistik. Vi har ett särskilt fokus på Change Management och implementering. Våra kunders utvecklings- och effektiviseringsuppdrag innefattar bland annat följande områden:

 • Supply Chain-analys och strategi
 • Spendanalys-, sortiments- och leverantörstrategi
 • Lager- och distributionsanalys – modell och genomförande
 • Avtalsstruktur och förhandling
 • Organisationsstruktur och kompetensutveckling
 • Processer, metoder och verktyg
 • Mål, nyckeltal och uppföljning

Exempel på branscher:

Olja och Petrokemi, Läkemedel, Hälso- och sjukvård, Medicinteknik, Miljöteknik, Kemiteknik, Maskinteknik, Clean tech, Detaljhandel, Energi, Offentlig verksamhet, Fordon, Flyg, E-handel, Högteknologi, Livsmedelsindustri, Transport, Gruvdrift, Bygg, Finans & Försäkring och Start-up’s.

Exempel på uppdrag:

 • Framtagning och utveckling av modell för Kunddriven Supply Chain
 • Spend- och lageranalys samt framtagning av strategi för inköp och lagerstyrning
 • Genomgång av leverantörsbas samt genomförande av pris-/ avtalsförhandling
 • Strategi- och operationalisering av ny lagermodell
 • Framtagning och stöd för genomförande av operationsmodell
 • Framtagning och implementering av modell för Supplier Relationship Management (SRM)
 • Strategisk och taktiskt arbete inför framtagning av nya varumärken
 • Process och metodutveckling inför implementation av nytt ERP-system
 • Framtagning av lagerlayout
 • Strategisk planering med koppling till megatrender