Vi hyr ut specialister inom Supply Chain Management, Inköp och Logistik

Vi tillhandahåller konsulter inom vårt specialområde Supply Chain Management, Inköp och Logistik, på operativ, taktisk, strategisk och chefsnivå. Vi vill alltid säkerställa att vi skapar värde för er som kund och eftersträvar därför en nära dialog genom hela processen. Från det att ni presenterar uppdrag/arbetsområde och kravprofil tills uppdraget avslutas.

Ni får följande:

 • Resursförstärkning när ni behöver den
 • Rätt kompetens
 • Löpande kvalitetssäkring av uppdrag/tjänst

Några vanliga befattningar är:

 • Inköpschef
 • Logistikchef
 • Produktionschef
 • Kategorichef
 • Lagerchef
 • Strategisk inköpare
 • Projektinköpare
 • Taktisk inköpare
 • Operativ inköpare
 • Commodity Manager
 • Projektledare
 • Logistikutvecklare
 • Supply Planner
 • Demand Planner
 • Supply Chain Analyst
 • Supplier Performance Engineer
 • Inköpscontroller
 • Inköpskoordinatorer

Exempel på branscher:

Olja och Petrokemi, Läkemedel, Hälso- och sjukvård, Medicinteknik, Miljöteknik, Kemiteknik, Maskinteknik, Clean tech, Detaljhandel, Energi, Offentlig verksamhet, Fordon, Flyg, E-handel, Högteknologi, Livsmedelsindustri, Transport, Gruvdrift, Bygg, Finans & Försäkring och Start-up’s.