Vår rekryteringstjänst levererar mervärde till våra uppdragsgivare

Med vår kompetens och bakgrund identifierar vi tillsammans ert behov och krav på framtida medarbetare. Vi vet att titlar och befattningar innebär olika saker inom olika branscher och företag. Vid uppstart av ett nytt rekryteringsuppdrag vill vi därför alltid noga stämma av de förväntningar våra uppdragsgivare har på kandidaten.

Förutom kompetens och personlig profil, utbildningsnivå, branscherfarenhet och specialistkunskaper vill vi i samtal med dig som rekryterande chef och eventuella “stake holders” skapa oss en bild av hela organisationens förväntningar. Baserat på detta skapar vi en kravspecifikation för befattningen som sedan ligger till grund för att söka och identifiera de bästa kandidaterna.

Våra rekryteringskonsulter

Våra rekryteringskonsulter har gedigen erfarenhet inom området. Alla har tidigare arbetat som inköps- eller logistikchefer och några är idag verksamma som managementkonsulter inom Supply Chain.

“Case”-baserade intervjuer

Med vår intervjuteknik tar vi reda på om kandidaterna har de kunskaper, erfarenheter och färdigheter som tjänsten kräver samt om de motsvarar de förväntningar vår uppdragsgivare har. Genom ”case”-baserade intervjuer värderar vi områden som är av särskild vikt kopplat till respektive tjänst/ befattning.

Några vanliga befattningar är:

 • CPO
 • Inköpsdirektör
 • Inköpschef
 • VP Sourcing
 • Logistikchef
 • Supply Chain Manager
 • Strategisk Inköpare
 • Commodity Manager
 • Projektinköpare
 • Taktisk inköpare
 • Operativ inköpare
 • VP Sourcing
 • Logistikdirektör
 • Director of Supply Chain
 • Category Manager
 • Warehouse Manager
 • Logistikutvecklare
 • Supply Planner
 • Demand Planner
 • Supply Chain Analyst
 • Inköpscontroller
 • Inköpskoordinator

Exempel på branscher:

Olja och Petrokemi, Läkemedel, Hälso- och sjukvård, Medicinteknik, Miljöteknik, Kemiteknik, Maskinteknik, Clean tech, Detaljhandel, Energi, Offentlig verksamhet, Fordon, Flyg, E-handel, Högteknologi, Livsmedelsindustri, Transport, Gruvdrift, Bygg, Finans & Försäkring och Start-up’s.