Vår rekryteringstjänst levererar mervärde till våra uppdragsgivare

Med vår kompetens och bakgrund identifierar vi tillsammans ert behov och krav på framtida medarbetare. Vi vet att titlar och befattningar innebär olika saker inom olika branscher och företag. Vid uppstart av ett nytt rekryteringsuppdrag vill vi därför alltid noga stämma av de förväntningar våra uppdragsgivare har på kandidaten.

Förutom kompetens och personlig profil, utbildningsnivå, branscherfarenhet och specialistkunskaper vill vi i samtal med dig som rekryterande chef och eventuella “stake holders” skapa oss en bild av hela organisationens förväntningar. Baserat på detta skapar vi en kravspecifikation för befattningen som sedan ligger till grund för att söka och identifiera de bästa kandidaterna.

Våra rekryteringskonsulter

Våra rekryteringskonsulter har gedigen erfarenhet inom området. Alla har tidigare arbetat som inköps- eller logistikchefer och några är idag verksamma som managementkonsulter inom Supply Chain.

“Case”-baserade intervjuer

Med vår intervjuteknik tar vi reda på om kandidaterna har de kunskaper, erfarenheter och färdigheter som tjänsten kräver samt om de motsvarar de förväntningar vår uppdragsgivare har. Genom ”case”-baserade intervjuer värderar vi områden som är av särskild vikt kopplat till respektive tjänst/ befattning.

Några vanliga befattningar är:

 • CPO
 • Inköpsdirektör
 • Inköpschef
 • VP Sourcing
 • Logistikchef
 • Supply Chain Manager
 • Strategisk Inköpare
 • Commodity Manager
 • Projektinköpare
 • Taktisk inköpare
 • Operativ inköpare
 • VP Sourcing
 • Logistikdirektör
 • Director of Supply Chain
 • Category Manager
 • Warehouse Manager
 • Logistikutvecklare
 • Supply Planner
 • Demand Planner
 • Supply Chain Analyst
 • Inköpscontroller
 • Inköpskoordinator

Exempel på branscher:

Olja och Petrokemi, Läkemedel, Hälso- och sjukvård, Medicinteknik, Miljöteknik, Kemiteknik, Maskinteknik, Clean tech, Detaljhandel, Energi, Offentlig verksamhet, Fordon, Flyg, E-handel, Högteknologi, Livsmedelsindustri, Transport, Gruvdrift, Bygg, Finans & Försäkring och Start-up’s.


Aktuella jobb

We are looking for a Senior Supply Planner

Are you ready to roll up your sleeves? On behalf of our customer we are looking for a Senior Supply Planner for 6 month assignment in Landskrona and Malmö. To be able to fit into this position you need to have at least 5 years of experience within Supply Chain functions with focus on Production Planning and a deep understanding of Production Planning processes. Sounds like you? Then you should apply as soon as possible.

IT Sourcing Manager to DeLaval International AB

On behalf of our customer DeLaval we are looking for an IT Sourcing Manager. We offer you a challenging role where you will be responsible for the development and implementation of global IT procurement strategies that supports the overall company goals, reduces IT costs and benefits all DeLaval entities and their employees. This is an opportunity for a person with several years of procurement experience in the information technology space who is ready for a great opportunity to develop within the profession at a truly international company.

Global Purchasing Manager to Polypeptide

On behalf of our customer we are looking for a Global Purchasing Manager that will play an integral role in driving improvements in PolyPeptide key metrics in the sourcing within assigned categories. For this position we are looking for a person with a degree in chemistry or engineering technology with a strong Business Administration experience. Are you used to working cross functionally with different cultures and able to handle multiple projects and key supplier relationships simultaneously? Then this could be the opportunity you are looking for!

We are looking for a Procurement product line manager

On behalf of our customer we are looking for a Procurement product line manager. This is an exciting and challenging position where you will be the key point of procurement contact in the pre-launch, sourcing, launch and product life cycle management phases and play a vital role in the development of new opportunities within Stoneridge. Are you ready for the challenge? Then, don´t hesitate to send us your application!